arafin   ius   maestro

wir    pbnk

1. Dane kontaktowe
2. Delegacje studenckie
     - Pismo o dofinansowanie
3. Terminy składania dokumentów przez opiekunów kół naukowych
    - Sprawozdanie z działalności uczelnianej organizacji studenckiej działającej na wydziale
    - Rozliczenie wykorzystania środków materialnych
    - Wniosek o przyznanie środków uczelni przeznaczonych na działalność studencką
4. Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej
5. Zarządzenie nr 14/2017 Rektora PO z dnia 9 marca 2017 r w sprawie uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i samorządu doktorantów