Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Opolskiej ukazała się wieloautorska publikacja pod redakcją dr hab. inż. Janusza Wielkiego, profesor Politechniki Opolskiej pod tytułem

simwiielki

 

Monografia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom związanym z rolą i wpływem nowoczesnych technologii informatycznych na różne sfery współczesnej gospodarki. Składa się ona z jedenastu opracowań, pracowników naszego Wydziału oraz z innych ośrodków akademickich. W każdym z rozdziałów podejmowane są różnorodne kwestie dotyczące funkcjonowania w rzeczywistości gospodarczej i zmian, jakie się w ich obszarze pojawiają wraz postępami w sferze IT. Zagadnienia poruszane w monografii odnoszą się nie tylko do możliwości, jakie wyłaniają się wraz z rozwojem technologii informatycznych, ale również do nowego typu wyzwań oraz zagrożeń, jakie łączą się z ich wykorzystaniem.

Zachęcamy serdecznie do lektury.

Przekazujemy Państwu publikację w otwartym dostępnie. Znajdziecie ją również w zasobach Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej http://www.dbc.wroc.pl