2018

Lp. Temat zadania badawczego Numer projektu Kierownik projektu Nazwa instytutu lub katedry realizującej zadanie badawcze. Termin realizacji
  WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
1. Ewaluacja polityki rozwoju regionu. NBS -24/18 Prof. dr hab. Krzysztof MALIK Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych 01.01.2011
2. Uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne międzynarodowej działalności   gospodarczej. NBS -32/18 Dr hab. Maria BERNAT, prof. PO Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 01.01.2011
3. 1.Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. NBS-43/18 dr Monika Haczkowska (*/pismo dziekana z dn. 18.04.2016 r - wcześniej Dr hab. Gabriela JYŻ, prof. PO) Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego 01.01.2008
4. Determinanty zrównoważonego rozwoju w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym (diagnoza, konsekwencje, prognoza). NBS-67/18 dr hab. Brygida Solga (*/pismo dziekana z dn. 18.04.2016 r - wcześniej Dr hab. Kazimierz SZCZYGIELSKI, prof. PO) Katedra Polityki Regionalnej 01.01.2014
5. Kulturowe, etyczne i historyczne uwarunkowania rozwoju lub entropii biznesu, gospodarki i zarządzania w przestrzeni lokalnej, regionalnej i globalnej. NBS-70/18 dr hab. inż. Leszek Karczewski, prof. PO Katedra Nauk Humanistycznych i Prawnych                 (od 1.11.2016 wczesniej: Katedra Miedzynarodowych Stosunków Społecznych) 01.01.2015
6. Procesy cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw: przyczyny, kierunki, modele NBS-73/18 dr hab. inż. Janusz Wielki, prof.. PO Katedra e-Biznesu i Gospodarki Elektronicznej  
7. Zasoby i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej organizacji NBS - 81/18 dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem 01.01.2017
8. Ekonomia rozwoju - uwarunkowania i wymiary implementacji NBS - 91/18 Prof. dr hab. Krzysztof MALIK Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych 01.02.2018