2017

  WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA     2017
1. 1.Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. NBS-43/17 dr Monika Haczkowska (*/pismo dziekana z dn. 18.04.2016 r - wcześniej Dr hab. Gabriela JYŻ, prof. PO) Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego 01.01.2008-nadal
2. Ewaluacja polityki rozwoju regionu. NBS -24/17 Prof. dr hab. Krzysztof MALIK Katedra Ekonomii Finansów i Badań Regionalnych 01.01.2011-nadal
3. Uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne międzynarodowej działalności   gospodarczej. NBS -32/17 Dr hab. Maria BERNAT, prof. PO Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 01.01.2011-nadal
4. Determinanty zrównoważonego rozwoju w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym (diagnoza, konsekwencje, prognoza). NBS-67/17 dr hab. Brygida Solga (*/pismo dziekana z dn. 18.04.2016 r - wcześniej Dr hab. Kazimierz SZCZYGIELSKI, prof. PO) Katedra Polityki Regionalnej 01.01.2014-nadal
5. Kulturowe, etyczne i historyczne uwarunkowania rozwoju lub entropii biznesu, gospodarki i zarządzania w przestrzeni lokalnej, regionalnej i globalnej. NBS-70/17 dr hab. inż. Leszek Karczewski, prof. PO Katedra Nauk Humanistycznych i Prawnych (od 1.11.2016 wczesniej: Katedra Miedzynarodowych Stosunków Społecznych) 01.01.2015-nadal
6. Procesy cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw: przyczyny, kierunki, modele NBS-73/17 dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO Katedra e-Biznesu i Gospodarki Elektronicznej 01.01.2015-nadal
7. Zarządzanie różnorodnością i społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwach NBS-74/17 dr Jolanta Maj Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem 07.01.2016
8. Antroopologia zarządzania organizacją NBS-75/17 dr hab. inż. Joahim Foltys, prof. PO Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem 07.01.2016
9. Zasoby i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej organizacji NBS - 81/17 dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem 01.01.2017 -nadal