2016

 

Lp.

Instytut/katedra, kierownik zadania badawczego, nr i temat zadania

1

Katedra Prawa Gospodarczego, Dr Anna BOHDAN

NBS  22/16 - Demokratyczne państwo prawne, aspekty polityczne i gospodarcze.

2

Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych, Prof. dr hab. Krzysztof  MALIK

NBS 24/16 - Ewaluacja polityki rozwoju regionu.

3

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Dr hab. Maria BERNAT, prof. PO

NBS 32/16 - Uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne międzynarodowej działalności  gospodarczej.

4

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego, Dr hab. Gabriela JYŻ, prof. PO

NBS 43/16 - 1.Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

5

Katedra Polityki Regionalnej, Dr hab. Kazimierz SZCZYGIELSKI, prof. PO

NBS 67/16 - Determinanty zrównoważonego rozwoju w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym (diagnoza, konsekwencje, prognoza).

6

Katedra Międzynarodowych Stosunków Społecznych, Dr hab. inż. Leszek KARCZEWSKI, prof. PO

NBS 70/16 - Kulturowe, etyczne i historyczne uwarunkowania rozwoju lub entropii biznesu, gospodarki i zarządzania w przestrzeni lokalnej, regionalnej i globalnej.

7

Katedra e-Biznesu i Gospodarki Elektronicznej, Dr hab. inż. Janusz WIELKI, prof. PO

NBS 73/16 – Procesy cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw: przyczyny, kierunki, modele

Lp.

Tematy otwarte w roku 2016

1

Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem, dr Jolanta MAJ

NBS 74/16 - Zarządzanie różnorodnością i społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwach

2

Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem, dr hab. inż. Joachim FOLTYS, prof. PO

NBS 75/16 - Antropologia zarządzania organizacją