2015

Lp.

Instytut/katedra, kierownik zadania badawczego, nr i temat zadania

1

Katedra Prawa Gospodarczego, Dr Anna BOHDAN

NBS- 22/15 - Demokratyczne państwo prawne, aspekty polityczne i gospodarcze.

2

Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych, Prof. dr hab. Krzysztof  MALIK

NBS -24/15 - Ewaluacja polityki rozwoju regionu.

3

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Dr hab. Maria BERNAT, prof. PO

NBS -32/15 - Uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne międzynarodowej działalności  gospodarczej.

4

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego, Dr hab. Gabriela JYŻ, prof. PO

NBS-43/15 - 1.Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

5

Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Dr hab. inż. Joachim FOLTYS, prof. PO

NBS-57/15 - Zastosowanie outsourcingu w wirtualnych mikroprzedsiębiorstwach.

6

Katedra Polityki Regionalnej, Dr hab. Kazimierz SZCZYGIELSKI, prof. PO

NBS-67/15 - Determinanty zrównoważonego rozwoju w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym (diagnoza, konsekwencje, prognoza).

7

Katedra e-Biznesu i Gospodarki Elektronicznej, Dr hab. Jolanta STASZEWSKA, prof. PO

NBS -68/15 – Komunikacja klastrów.

8

Katedra Międzynarodowych Stosunków Społecznych, Dr hab. inż. Leszek KARCZEWSKI, prof. PO

NBS-70/15 - Kulturowe, etyczne i historyczne uwarunkowania rozwoju lub entropii biznesu, gospodarki i zarządzania w przestrzeni lokalnej, regionalnej i globalnej.

9

Katedra e-Biznesu i Gospodarki Elektronicznej, Dr hab. inż. Janusz WIELKI, prof. PO

NBS-73/15 – Procesy cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw: przyczyny, kierunki, modele