2014

Lp.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni.

Nr i temat zadania badawczego..

Nazwa instytutu lub katedry realizującej zadanie badawcze.

Kierownik zadania badawczego.

Termin rozpoczęcia

zakończenia

tematu

1

2

3

4

V

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Kontynuowane zadania badawcze

1

NBS- 22/14 - Demokratyczne państwo prawne, aspekty polityczne i gospodarcze.

Katedra Prawa Gospodarczego

Dr hab. Stanisław GRYCNER, prof. PO

01.01.2008

2

NBS-43/14 - 1.Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego

Dr hab. Gabriela JYŻ, prof. PO

01.01.2008

3

NBS - 47/14 Zarządzanie kryzysem w logistyce – perspektywa strategiczna.

Katedra Marketingu i Logistyki

Dr hab. inż. Ewa KULIŃSKA, prof. PO

01.01.2010

4

  NBS -24/14Ewaluacja polityki rozwoju regionu.

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych
Prof. dr hab. Krzysztof  MALIK

01.01.2011

5

NBS -32/14  Uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne międzynarodowej działalności  gospodarczej.

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Dr hab. Maria BERNAT, prof. PO

01.01.2011

6

NBS-57/14 - Zastosowanie outsourcingu w wirtualnych mikroprzedsiębiorstwach.

Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Dr hab. inż. Joachim FOLTYS, prof. PO

01.01.2012

7

NBS-58/14 - Dziedzictwo kulturowe regionu a kształtowanie świadomości regionalnej.

Katedra Międzynarodowych Stosunków Społecznych

Prof. dr hab. Wanda MUSIALIK

01.01.2012

8

NBS-61/14 - Społeczeństwo wielokulturowe wobec współczesnych przemian.

Katedra Badań nad Komunikacja i Społeczeństwem Wielokulturowym
Dr hab. Maria KALCZYŃSKA, prof. PO

01.01.2013

Nowe zadania badawcze

9

NBS-67/14 – Determinanty zrównoważonego rozwoju w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym (diagnoza, konsekwencje, prognoza).

Katedra Polityki Regionalnej

Dr hab. Kazimierz SZCZYGIELSKI, prof. PO

01.01.2014

10

NBS -68/14 – Komunikacja klastrów.

Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Dr hab. Jolanta STASZEWSKA, prof. PO

01.01.2014

Zadania badawcze realizowane przez podstawową jednostkę organizacyjną (wydział)

12

NBS/WZ/DUN Upowszechnianie nauki

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2014

13

Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym:

NBS/01/WZ  Import czasopism naukowych,

NBS/03/WZ Łączność komputerowa krajowa i zagraniczna.

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2014