Badania 2012

Lp.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni.

Nr i temat zadania badawczego..

Nazwa instytutu lub katedry realizującej zadanie badawcze.

Kierownik zadania badawczego.

Termin rozpoczęcia

zakończenia

tematu

1

2

3

4

V

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Kontynuowane zadania badawcze

1

NBS-25/12  Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii Europejskiej (diagnoza
 i  prognoza).

Katedra Polityki Regionalnej

Prof. dr hab. Krystian HEFFNER

01.01.2003

2

NBS- 22/12 Demokratyczne państwo prawne, aspekty polityczne i gospodarcze.

Katedra Prawa Gospodarczego

Dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

01.01.2008

3

NBS-43/12  1.Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz statusu obszarów Natura 2000. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego

Dr hab. Gabriela JYŻ, prof. PO

01.01.2008

4

NBS- 45/12 Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju regionalnego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracji zewnętrznych i województwa opolskiego).

Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej

Dr hab. Romuald JOŃCZY, prof. PO

01.01.2009

5

NBS - 47/12 Zarządzanie kryzysem w logistyce – pespektywa strategiczna.

Katedra Marketingu i Logistyki

Dr inż. Ewa KULIŃSKA

01.01.2010

6

NBS - 46/12  Społeczeństwo Śląska Opolskiego wobec przemian.

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

Dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. PO

01.01.2010

30.09.2012

zakończony

7

  NBS-24/12Ewaluacja polityki rozwoju regionu

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych
Dr hab.  Krzysztof  MALIK, prof. PO

01.01.2011

8

NBS-32/12  Uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne międzynarodowej działalności  gospodarczej

Katedra Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych. Dr hab. Maria BERNAT, prof. PO

01.01.2011

Nowe zadania badawcze

9

NBS-57/12    Zastosowanie outsourcingu w wirtualnych mikroprzedsiębiorstwach

Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Dr hab. inż. Joachim FOLTYS, prof. PO

01.01.2012

10

NBS-58/12    Dziedzictwo kulturowe regionu a kształtowanie świadomości regionalnej

Katedra Dziedzictwa Europejskiego

Prof. dr hab. Wanda MUSIALIK

01.01.2012

11

NBS/WZ/DUN Upowszechnianie nauki

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2012

12

Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym:

NBS/01/WZ  Import czasopism naukowych,

NBS/03/WZ Łączność komputerowa krajowa i zagraniczna.

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2012