Badania 2011

Lp.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni.

Nr i temat zadania badawczego..

Nazwa  instytutu  lub katedry realizującej zadanie badawcze.

Kierownik zadania badawczego.

Termin rozpoczęcia

realizacji

tematu

1

2

3

4

V

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  ( WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - od dnia  1 września 2011 r.)

Kontynuowane zadania badawcze

1

NBS-25/11  Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii Europejskiej (diagnoza
 i  prognoza).

Katedra Polityki Regionalnej

Prof. dr hab. Krystian HEFFNER

01.01.2003

2

NBS- 22/11 Demokratyczne państwo prawne, aspekty polityczne i gospodarcze.

Katedra Prawa Gospodarczego

Dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

01.01.2008

3

NBS- 23/11  Matematyczne wspomaganie programowania rozwoju regionalnego.

Katedra Badań Operacyjnych w Zarządzaniu

Dr hab. inż. Mirosław DYTCZAK, prof. PO

01.01.2008

4

NBS-43/11  1.Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz statusu obszarów Natura 2000. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego

Dr hab. Gabriela JYŻ, prof. PO

01.01.2008

5

NBS- 45/11 Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju regionalnego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracji zewnętrznych i województwa opolskiego).

Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej

Dr hab. Romuald JOŃCZY, prof. PO

01.01.2009

6

NBS - 47/11  Zarządzanie kryzysem w logistyce – pespektywa strategiczna.

Katedra Marketingu i Logistyki

Dr inż. Ewa KULIŃSKA

01.01.2010

7

NBS - 46/11  Społeczeństwo Śląska Opolskiego wobec przemian.

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

Dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. PO

01.01.2010

8

NBS - 48/11  Zarządzanie  w sektorze publicznym.

Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Dr hab. inż. Joachim FOLTYS, prof. PO

01.01.2010

Nowe zadania badawcze

9

  NBS-24/11Ewaluacja polityki rozwoju regionu

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych
Dr hab.  Krzysztof  MALIK, prof. PO

01.01.2011

10

NBS-32/11  Uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne międzynarodowej działalności  gospodarczej

Katedra Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych, dr hab. Maria BERNAT, prof. PO

01.01.2011

11

NBS/WZ/DUN Upowszechnianie nauki

Wydział Zarządzania

Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2011

12

Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym:

NBS/01/WZ  Import czasopism naukowych,

NBS/03/WZ Łączność komputerowa krajowa i zagraniczna.

Wydział Zarządzania
Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2011