Badania 2007

Działalność Statutowa

Lp

Jednostka organizacyjna uczelni.

Nr i temat zadania badawczego.

Nazwa aparatury naukowo-badawczej związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych, na zakup lub wytworzenie której przyznano dodatkowe środki finansowe.

Nazwa jednostki, instytutu  lub katedry realizującej zadanie badawcze.

Kierownik zadania badawczego.

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za zakup aparatury  naukowo-badawczej lub budowę stanowiska badawczego.

Termin rozpoczęcia/zakończenia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

2007

1

NBS-24/07Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy i ekologiczny w rozwoju regionalnym

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych
dr hab.  Krzysztof  MALIK, prof. PO

01.01.2003

2

NBS-25/07  Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii Europejskiej (diagnoza i  prognoza)

Katedra Polityki Regionalnej

prof. dr hab. Krystian HEFFNER

01.01.2003

3

NBS-26/07  Wpływ transformacji ustrojowej na sytuację demograficzną i warunki życia ludności

                     Śląska (woj. opolskie, śląskie i dolnośląskie)

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2004

4

NBS-28/07  Integracja marketingu i logistyki – przesłanki, determinanty, przejawy i skutki

Katedra Marketingu i Logistyki
dr inż. Rafał MATWIEJCZUK

01.01.2004

5

NBS-32/07  Rola zasobów pracy w kształtowaniu konkurencyjności Śląska (województwo opolskie)

Katedra Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych, dr Maria KANIA

01.01.2005

6

NBS- 22/07 Brak tematu

Katedra Prawa Gospodarczego

dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

01.01.2007

7

NBS- 23/07 Brak tematu

Katedra Badań Operacyjnych w Zarządzaniu

dr hab. inż. Mirosław DYTCZAK, prof. PO

01.01.2007

8

NBS-42/07 Brak tematu

Katedra Finansów i Zarządzania Przedsiębiorstwem

dr hab. Grzegorz SROŚLAK, prof. PO

01.01.2007

9

NBS-43/07 Brak tematu

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego

dr hab. Gabriela JYŻ, prof. PO

01.01.2007

10

NBS-44/07 Brak tematu

Instytut Inżynierii Produkcji

prof. zw. dr hab. inż. Janusz JAWORSKI

01.01.2007

11

NBS/WZiIP/DWB Koszty działalności wspomagającej badania (dofinansowanie własnych konferencji naukowych oraz zwartych publikacji naukowych wydanych w OW PO)

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2007

12

Koszty utrzymania jednostki, w tym:

NBS/01/WZiIP  Import czasopism naukowych

NBS/03/WZiIP Łączność komputerowa krajowa i zagraniczna

 

 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2007

 

Badania Własne

Lp.

Numer pracy własnej, etap realizacji, temat

Nazwa instytutu / katedry .

Kierownik pracy własnej.

Termin realizacji

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

2007

 

1

 

NBW -28/94, etap XIV 1) Historyczne i współczesne determinanty specyfiki społeczno - politycznej Śląska Opolskiego 2) Demokratyczne państwo prawne  - aspekty polityczne i gospodarcze 

 

Katedra Prawa Gospodarczego

dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

 

24.01.1994

31.12.2008

 

2

 

NBW- 31/99,  etap IX  -  Opole jako ośrodek kształcenia wyższego do 2010 roku

 

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. PO

 

01.01.1999

31.12.2010

 

3

 

 

NBW- 49/01, etap VII -  Zarządzanie potencjałem demograficznym i społeczno – gospodarczym regionu Śląska Opolskiego w latach 2001-2010      

 

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

 

01.01.2001

31.12.2010

 

4

 

NBW- 50/01, etap VII - Inwestycje zagraniczne i inwestycje kapitału krajowego, innowacje w zarządzaniu i  postęp techniczny oraz polityka regionalna jako czynnik niwelacji luki  technologicznej i wydajnościowej w aspekcie integracji europejskiej                     

 

Katedra Finansów i Zarządzania Przedsiębiorstwem

dr Romuald NIEDZIELSKI

 

01.01.2001

31.12.2007

 

5

 

NBW - 26/04, etap IV  - Model analizy procesów i przedsięwzięć rozwoju regionalnego   

 

KatedraEkonomii i Badań Regionalnych

dr inż. Mirosława SZEWCZYK

 

01.10.2004

30.09.2007

6

NBW-37/07 – Etyka gospodarcza Orientu

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

dr Leszek KARCZEWSKI

01.01.2007

31.12.2007

 

7

 
NBW – 30/04,  etap IV -  Problemy edukacyjne na Śląsku Opolskim w okresie transformacji (szkolnictwo wyższe, zatrudnienie i bezrobocie)     (kontynuacja)

Katedra Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych . dr Małgorzata WRÓBLEWSKA

 

01.01.2004

31.12.2007

 

8

 

NBW – 31/05, etap II – Przestrzenne zróżnicowanie ludności Śląska Opolskiego

Etniczny kontekst procesów regionalnych   (kontynuacja)

 

Katedra Polityki Regionalnej

dr Kazimierz SZCZYGIELSKI

 

01.01.2006

31.12.2007

 

9

 

NBW – 33/06, etap II – Zarządzanie kapitałem finansowym przedsiębiorstwa

 

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych

dr hab. Irena PYKA, prof. PO

 

01.01.2006

31.12.2009

 

10

 

NBW – 34/06, etap II -  Unia Europejska. Polska członkiem UE (kontynuacja)

 

 

Katedra Polityki Regionalnej

dr Barbara BIDZIŃSKA - JAKUBOWSKA

 

 

11

 

NBW – 35/06, etap II – Wielokryterialne wspomaganie procesu decyzyjnego związanego z realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarce komunalnej, budownictwie, ogrzewnictwie i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego 

 

Katedra Badań Operacyjnych w Zarządzaniu

dr hab. inż. Mirosław DYTCZAK, prof. PO

 

01.04.2006

31.12.2007

 

12

 

NBW – 36/06, etap II – Zarządzanie procesowe w nowoczesnych organizacjach

 

Instytut Inżynierii Produkcji

dr inż. Aneta KUCIŃSKA

 

01.01.2006

31.12.2009