Badania 2006

Badania Własne

Lp.

Numer pracy własnej, etap realizacji, temat

Nazwa instytutu / katedry .

Kierownik pracy własnej.

Termin realizacji

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

2006

1

NBW -28/94, etap XIII 1) Historyczne i współczesne determinanty specyfiki społeczno - politycznej Śląska Opolskiego 2) Demokratyczne państwo prawne  - aspekty polityczne i gospodarcze. 

Katedra Prawa i  Administracji

dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

24.01.1994

31.12.2008

2

NBW- 31/99,  etap VIII  -  Opole jako ośrodek kształcenia wyższego do 2010 roku.

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. PO

01.01.1999

31.12.2010

3

NBW- 49/01, etap VI -  Zarządzanie potencjałem demograficznym i społeczno – gospodarczym regionu Śląska Opolskiego w latach 2001-2010.      

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2001

31.12.2010

4

NBW- 50/01, etap VI - Inwestycje zagraniczne i inwestycje kapitału krajowego, innowacje w zarządzaniu i  postęp techniczny oraz polityka regionalna jako czynnik niwelacji luki  technologicznej i wydajnościowej w aspekcie integracji europejskiej.                     

Katedra Nauk o Zarządzaniu

dr Romuald NIEDZIELSKI

01.01.2001

31.12.2007

5

NBW - 26/04, etap III  - Model analizy procesów i przedsięwzięć rozwoju regionalnego.   

Katedra4/  Nauk Ekonomicznych

dr inż. Mirosława SZEWCZYK

01.10.2004

30.09.2007

6

NBW - 29/04, etap III  - Wpływ transformacji gospodarczej na pozycję mężczyzny. Wybrane aspekty.    Temat zakończono - SYNABA

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

dr hab. Wanda MUSIALIK, prof. PO

01.01.2004

31.12.2006

7
NBW – 30/04,  etap III -  Problemy edukacyjne na Śląsku Opolskim w okresie transformacji (szkolnictwo wyższe, zatrudnienie i bezrobocie).     Temat przedłużony do 31.12.2007 r.

Katedra4/ Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych . dr Małgorzata WRÓBLEWSKA

01.01.2004

31.12.2006

8

NBW – 31/05, etap I – Przestrzenne zróżnicowanie ludności Śląska Opolskiego Etniczny kontekst procesów regionalnychTemat przedłużony do 31.12.2007 r.

Katedra Polityki Regionalnej

dr Kazimierz SZCZYGIELSKI

01.01.2006

31.12.2006

9

NBW – 32/06, etap I – Zarządzanie w sektorze publicznym. Temat zakończony - SYNABA

Katedra Nauk o Zarządzaniu

prof. dr hab. Ludwik HABUDA

01.01.2006

31.12.2009

10

NBW – 33/06, etap I – Zarządzanie kapitałem finansowym przedsiębiorstwa.

Katedra 4/ Nauk Ekonomicznych

dr hab. Irena PYKA, prof. PO

01.01.2006

31.12.2009

11

NBW – 34/06, etap I -  Unia Europejska. Polska członkiem UE. Temat przedłużony do   31.12.2008 r.

Katedra Polityki Regionalnej

dr Barbara BIDZIŃSKA - JAKUBOWSKA

01.01.2006

31.12.2006

12

NBW – 35/06, etap I – Wielokryterialne wspomaganie procesu decyzyjnego związanego z realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarce komunalnej, budownictwie, ogrzewnictwie i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. 

Katedra4/  Badań Operacyjnych

dr hab. inż. Mirosław DYTCZAK, prof. PO

01.04.2006

31.12.2007

 

NBW – 36/06, etap I – Zarządzanie procesowe w nowoczesnych organizacjach.

Instytut Inżynierii Produkcji

dr inż. Aneta KUCIŃSKA

01.01.200631.12.2009

 

Badania Statutowe

Lp

Jednostka organizacyjna uczelni.

Nr i temat zadania badawczego.

Nazwa aparatury naukowo-badawczej związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych, na zakup lub wytworzenie której przyznano dodatkowe środki finansowe.

Nazwa jednostki, instytutu  lub katedry realizującej zadanie badawcze.

Kierownik zadania badawczego.

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za zakup aparatury  naukowo-badawczej lub budowę stanowiska badawczego.

Termin rozpoczęcia/zakończenia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

2006

1

NBS-22/06 Rynek pracy kadr z wyższym wykształceniem.

(realizowany przez 2006 r.  – nie wpisany już we wniosku na 2007 r.)

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2003

  31.12.2006

2

NBS-24/06Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy i ekologiczny w rozwoju regionalnym.

Katedra4/ Nauk Ekonomicznych
dr hab.  Krzysztof  MALIK, prof. PO

01.01.2003

3

NBS-25/06  Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii Europejskiej (diagnoza i  prognoza).

Katedra Polityki Regionalnej

prof. dr hab. Krystian HEFFNER

01.01.2003

4

NBS-26/06  Wpływ transformacji ustrojowej na sytuację demograficzną i warunki życia ludności

                     Śląska (woj. opolskie, śląskie i dolnośląskie).

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2004

5

NBS-28/06  Integracja marketingu i logistyki – przesłanki, determinanty, przejawy i skutki.

Katedra4/ Marketingu i Logistyki
dr inż. Rafał MATWIEJCZUK

01.01.2004

6

NBS-32/06  Rola zasobów pracy w kształtowaniu konkurencyjności Śląska (województwo opolskie)

Katedra4/ Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych, dr Maria KANIA

01.01.2005

7

NBS-23/06 Metody tworzenia systemów doradczych wspomagających proces przygotowania i zarządzania produkcją.

(temat realizowany przez 2006 r. i zakończony)

Instytut Inżynierii Produkcji

dr inż. Alfred PASZEK

01.01.1999

31.12.2006

8

NBS/WZiIP/DWB Koszty działalności wspomagającej badania (dofinansowanie własnych konferencji naukowych oraz zwartych publikacji naukowych wydanych w OW PO).

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2006

9

Koszty utrzymania jednostki, w tym:

NBS/01/WZiIP  Import czasopism naukowych,

NBS/03/WZiIP Łączność komputerowa krajowa i zagraniczna.

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2006