Badania 2005

Działalność Statutowa

Lp

Jednostka organizacyjna uczelni.

Nr i temat zadania badawczego.

Nazwa aparatury naukowo-badawczej związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych, na zakup lub wytworzenie której przyznano dodatkowe środki finansowe.

Nazwa jednostki, instytutu  lub katedry realizującej zadanie badawcze.

Kierownik zadania badawczego.

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za zakup aparatury  naukowo-badawczej lub budowę stanowiska badawczego.

Termin rozpoczęcia/zakończenia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

2005

1

NBS-22/06 Rynek pracy kadr z wyższym wykształceniem.

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2003

2

NBS-23/06 Metody tworzenia systemów doradczych wspomagających proces przygotowania i zarządzania produkcją.

(od 17.X.2005 r.) kierownikiem pracy jest dr inż. Alfred PASZEK

Instytut Inżynierii Produkcji

prof. dr hab. Ryszard KNOSALA

01.01.1999

3

NBS-24/06Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy i ekologiczny w rozwoju regionalnym.

Katedra4/ Nauk Ekonomicznych
dr hab.  Krzysztof  MALIK, prof. PO

01.01.2003

4

NBS-25/06  Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii Europejskiej (diagnoza i prognoza).

Katedra Polityki Regionalnej

prof. dr hab. Krystian HEFFNER

01.01.2003

5

NBS-26/06  Wpływ transformacji ustrojowej na sytuację demograficzną i warunki życia ludności Śląska (woj. opolskie, śląskie i dolnośląskie).

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2004

6

NBS-28/06  Integracja marketingu i logistyki – przesłanki, determinanty, przejawy i skutki.

Katedra4/ Marketingu i Logistyki
dr inż. Rafał MATWIEJCZUK

01.01.2004

7

NBS-32/06  Rola zasobów pracy w kształtowaniu konkurencyjności Śląska (województwo opolskie)

Katedra4/ Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych, dr Maria KANIA

01.01.2005

 

Badania Własne

Lp.

Numer pracy własnej, etap realizacji, temat

Nazwa instytutu /katedry.

Kierownik pracy własnej.

Termin realizacji

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

2005

1

NBW-26/04 Model analizy procesów i przedsięwzięć rozwoju regionalnego   

Zakład Nauk Ekonomicznych

dr inż. Mirosława SZEWCZYK

01.10.2004

30.09.2007

2

 

NBW-27/04  Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w opinii pracowników firm województwa opolskiego

 

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

dr Leszek KARCZEWSKI

01.01.2004

31.12.2005

3

NBW-28/94 1. Historyczne i współczesne determinanty specyfiki społeczno politycznej   Śląska Opolskiego

 2. Demokratyczne państwo prawne  - aspekty polityczne i gospodarcze.

Katedra Prawa i  Administracji

dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

24.01.1994

31.12.2008

4

NBW-29/04 Wpływ transformacji gospodarczej na pozycję mężczyzny. Wybrane aspekty  

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

dr hab. Wanda MUSIALIK, prof. PO

01.01.2004

31.12.2006

5

NBW–30/04 Problemy edukacyjne na Śląsku Opolskim w okresie transformacji (szkolnictwo wyższe, zatrudnienie i bezrobocie)    

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych

dr Małgorzata WRÓBLEWSKA

01.01.2004

31.12.2006

6

NBW-31/99 Opole jako ośrodek kształcenia wyższego do 2005 roku.

 

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. PO

01.01.1999

31.12.2005

7

NBW-33/99 Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa opolskiego   

Katedra Nauk o Zarządzaniu

prof. dr hab. Ludwik HABUDA

01.01.1999

31.12.2005

8

NBW-39/02 Instrumenty rynku finansowego w warunkach ograniczeń kapitałowych  podmiotów gospodarczych

Zakład Nauk Ekonomicznych

dr hab. Irena PYKA, prof. PO

01.01.2002

31.12.2005

9

NBW-49/01 Zarządzanie potencjałem demograficznym i społeczno – gospodarczym regionu Śląska Opolskiego w latach 2001-2010      

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2001

31.12.2005

10

NBW-50/01 Inwestycje zagraniczne i inwestycje kapitału krajowego, innowacje w zarządzaniu i  postęp techniczny oraz polityka regionalna jako czynnik niwelacji luki  technologicznej i wydajnościowej w aspekcie integracji europejskiej                     

Katedra Nauk o Zarządzaniu

dr Romuald NIEDZIELSKI

01.01.2001

31.12.2007

11

NBW-51/01 Wykorzystanie technologii informatycznych w przebudowie procesów biznesowych  organizacji        

Instytut Inżynierii Produkcji

dr inż. Janusz WIELKI

02.01.2001

31.12.2005