Badania 2003

Działalnośc statutowa

Lp

Jednostka organizacyjna uczelni.

Nr i temat zadania badawczego.

Nazwa instytutu / katedry / zakładu naukowego.

Kierownik zadania badawczego.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI
ROK  2003

1

NBS-22/03  Rynek pracy kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku 
Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania
Prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

2

NBS-23/03  Metody tworzenia systemów doradczych wspomagających proces  

                    przygotowania i zarządzania produkcją
Katedra Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. inż. Ryszard KNOSALA

3

NBS-24/03  Zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy i ekologiczny w rozwoju    

                    regionalnym
Zakład Nauk Ekonomicznych
Dr Krzysztof  MALIK

4

NBS-25/03  Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii Europejskiej (diagnoza i 

                    prognoza)

Katedra Polityki Regionalnej

Prof. dr hab. Krystian HEFFNER

5

NBS-26/03  Wpływ transformacji ustrojowej na sytuację demograficzną i warunki życia  

                     ludności  Śląska (woj. opolskie, śląskie i dolnośląskie)
Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania
Prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

 

Tematy Własne

Lp.

Numer, etap realizacji oraz temat pracy własnej

Katedra / zakład naukowy

Kierownik pracy własnej

WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA  I  INŻYNIERII  PRODUKCJI

ROK  2003

1

NBW-28/94  1. Historyczne i współczesne determinanty specyfiki społeczno - politycznej

Śląska Opolskiego

2. Demokratyczne państwo prawne - aspekty polityczne i gospodarcze

Katedra Prawa i  Administracji

dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

2

 

NBW-31/99   Opole jako ośrodek kształcenia wyższego do 2005 roku

 

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

dr Agata ZAGÓROWSKA

3

NBW-33/99  Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju społeczno - gospodarczym

 województwa opolskiego

Katedra Nauk o Zarządzaniu

Prof. dr hab.Ludwik HABUDA

4

NBW-34/99 Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne i ekologiczne, jako wynik zmian strukturalnych w okresie stabilizacji

Zakład Nauk Ekonomicznych

Dr Henryk LEWANDOWSKI

5

 

NBW-39/02   Instrumenty rynku finansowego w warunkach ograniczeń kapitałowych

                       podmiotów gospodarczych

 

Zakład Nauk Ekonomicznych

dr hab. Irena PYKA, prof. PO

6

NBW-49/01  Zarządzanie potencjałem demograficznym i społeczno – gospodarczym regionu

                      Śląska Opolskiego w latach 2001-2010

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

prof. zw. dr hab.Robert RAUZIŃSKI

7

 

NBW-50/01  Inwestycje zagraniczne w Polsce jako czynnik niwelacji luki technologicznej i

                      wydajnościowej w aspekcie integracji europejskiej

 

Katedra Nauk o Zarządzaniu

dr Romuald NIEDZIELSKI

8

 

NBW-51/01  Wykorzystanie technologii informatycznych w przebudowie procesów        

                       biznesowych organizacji.

 

Katedra Inżynierii Produkcji

dr inż. Janusz WIELKI