Badania - 2002

WYKAZ REALIZOWANYCH TEMATÓW WŁASNYCH
Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji

1

NBW-28/94  1. Historyczne i współczesne determinanty specyfiki społeczno - politycznej  Śląska Opolskiego

2. Demokratyczne państwo prawne - aspekty polityczne i gospodarcze

Katedra Prawa i  Administracji

dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

2

NBW-31/99  Opole jako ośrodek kształcenia wyższego do 2005 roku

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

dr Agata ZAGÓROWSKA

3

NBW-33/99  Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju społeczno – gospodarczym  województwa opolskiego

Katedra Nauk o Zarządzaniu

dr hab. Ludwik HABUDA, prof. PO

4

NBW-34/99 Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne i ekologiczne, jako wynik zmian strukturalnych w okresie stabilizacji

Zakład Nauk Ekonomicznych

Dr Henryk LEWANDOWSKI

5

NBW-39/02   Instrumenty rynku finansowego w warunkach ograniczeń kapitałowych podmiotów gospodarczych

Zakład Nauk Ekonomicznych

dr hab. Irena PYKA, prof. PO

6

NBW-41/00 Rynek pracy pogranicza polsko-czeskiego w świetle badań ekonometrycznych

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

prof. dr hab.Robert RAUZIŃSKI

7

NBW-49/01  Zarządzanie potencjałem demograficznym i społeczno – gospodarczym regionu Śląska Opolskiego w latach 2001-2010

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

prof. dr hab.Robert RAUZIŃSKI

8

NBW-50/01  Inwestycje zagraniczne w Polsce jako czynnik niwelacji luki technologicznej i wydajnościowej w aspekcie integracji europejskiej

Katedra Nauk o Zarządzaniu

dr Romuald NIEDZIELSKI

9

NBW-51/01  Wykorzystanie technologii informatycznych w przebudowie procesów  biznesowych organizacji.

Katedra Inżynierii Produkcji

dr inż. Janusz WIELKI

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji

1

NBS- 22/02 Kształcenie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku Opolskim w świetle potrzeb rynku pracy do 2010 roku
Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania
Prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

2

NBS-23/02  Metoda tworzenia systemów doradczych wspomagających proces przygotowania i zarządzania produkcją

Katedra  Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. inż. Ryszard KNOSALA

3

NBS-24/02 Rachunek ekonomiczno-ekologiczny jako kryterium ekorozwoju lokalnego                
Zakład Nauk Ekonomicznych
Dr Krzysztof  MALIK

4

NBS-25/02  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania działalności socjalnej ze szczególnym     uwzględnieniem roli samorządów
Katedra Nauk o Zarządzaniu

Dr hab. Ludwik HABUDA, prof. PO