Badania - 2001

WYKAZ REALIZOWANYCH TEMATÓW WŁASNYCH
Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji

1

NBW-28/94  1. Historyczne i współczesne determinanty specyfiki społeczno - politycznej Śląska Opolskiego

2. Demokratyczne państwo prawne - aspekty polityczne i gospodarcze

Katedra Prawa i  Zarządzania Regionalnego

dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

2

NBW-31/99 Opole jako ośrodek kształcenia wyższego do 2005 roku

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

dr Agata ZAGÓROWSKA

3

NBW-33/99  Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa opolskiego

Katedra Nauk o Zarządzaniu

dr hab. Ludwik HABUDA, prof. PO

4

NBW-34/99 Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne i ekologiczne, jako wynik zmian strukturalnych w okresie stabilizacji

Zakład Nauk Ekonomicznych

Dr Henryk LEWANDOWSKI

5

NBW-41/00 Rynek pracy pogranicza polsko-czeskiego w świetle badań ekonometrycznych

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

prof. dr hab.Robert RAUZIŃSKI

6

NBW-49/01  Zarządzanie potencjałem demograficznym i społeczno – gospodarczym regionu Śląska Opolskiego w latach 2001-2010

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

prof. dr hab.Robert RAUZIŃSKI

7

NBW-50/01  Inwestycje zagraniczne w Polsce jako czynnik niwelacji luki technologicznej i wydajnościowej w aspekcie integracji europejskiej

 

Katedra Nauk o Zarządzaniu

dr Romuald NIEDZIELSKI

8

NBW-51/01  Wykorzystanie technologii informatycznych w przebudowie procesów biznesowych organizacji.

 

Katedra Inżynierii Produkcji

dr inż. Janusz WIELKI

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

1

NBS- 22/01 Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku Opolskim w świetle potrzeb rynku pracy do 2010 roku
Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania
Prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

2

NBS-23/01  Metoda tworzenia systemów doradczych wspomagających proces

przygotowania i zarządzania produkcją
Katedra  Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. inż. Ryszard KNOSALA

3

NBS-24/01  Rachunek ekonomiczno-ekologiczny jako kryterium ekorozwoju lokalnego                
Zakład Nauk Ekonomicznych
Dr Krzysztof  MALIK

4

NBS-25/01  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania działalności socjalnej ze szczególnym     uwzględnieniem samorządów lokalnych i pracowniczych
Katedra Nauk o Zarządzaniu
Dr hab. Ludwik HABUDA, prof. PO

5

NBS-26/01 Dynamika i struktura zatrudnienia w makroregionie południowym w świetle restrukturyzacji do roku 2000
Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

Dr Agata ZAGÓROWSKA