Jeśli jesteś studentem III roku studiów stacjonarnych I stopnia i w ciągu ostatnich dwóch lat uzyskałeś wysoką średnią (nie mniejszą niż 4,8), dodatkowo posiadasz udokumentowane osiągnięcia naukowe, organizacyjne, sportowe lub artystyczne, zgłoś się do konkursu o stypendium naukowe Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej!
Termin złożenia wniosku to 25 września 2017 r.
Z każdego Wydziału zgłoszony będzie jeden kandydat. Może to Ty?
Skompletuj dokumenty i złóż je u Prodziekan ds. dydaktyki, dr inż. Brygidy Klemens, w terminie do 22 września 2017 r., do godz. 12.00 (pok. L-109).

Pliki do pobrania: