Plakat Zarz

Super okazja w ramach kierunku ZARZĄDZANIE II stopnia:

ZARZĄDZANIE
z intensywnym językiem chińskim

Pakiet dodatkowych możliwości:

  • intensywna nauka języka chińskiego à zajęcia 3 razy w tygodniu
  • kompleksowe podejście do nauczania języka obcego à zajęcia z lektorem chińskim i polskim
  • uczestnictwo w specjalistycznych wykładach à tematyka gospodarki chińskiej i biznesu zorientowanego na Chiny
  • interaktywne poznawanie chińskiej kultury ekonomicznej
  • po ukończonym I roku studiów à możliwość otrzymania 2 tygodniowego stypendium językowego w Chinach
  • po ukończeniu II roku studiów i znajomości języka chińskiego na poziomie HSK3 à możliwość otrzymania semestralnego/rocznego stypendium językowego w Chinach

Kierunek ZARZĄDZANIE z intensywnym językiem chińskim jest zorientowany na możliwości à Twoje przyszłe możliwości!