komunikat rektora 640x360

Jak informuje prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, ze względu na wciąż duże ryzyko zakażenia koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów oraz pracowników uczelni, zdecydował o przedłużaniu kształcenia w formie zdalnej. Zajęcia te odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w trybie synchronicznym, zgodnie z planem zajęć. Wyjątkiem są zajęcia, których forma bądź specyfika na to nie pozwala.

Zdalne nauczanie zostało przedłużone do 14 marca 2021 roku, w tym terminie obowiązuje także na politechnice nakaz pracy zdalnej.

https://wu.po.opole.pl/praca-i-nauczanie-zdalne-przedluzone-do-14-marca/