Na WEiZ tradycyjnie, co roku w ostatnią sobotę listopada odbywa się wyjątkowe spotkanie. W tym roku  z powodu pandemii COVID-19 spotkanie to, będące uroczystym zakończeniem studiów, miało charakter on-line, a poprowadziła je Pani Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień. Mieliśmy przyjemność gościć na naszym spotkaniu wielu ważnych gości, wśród nich Zarząd Uczelni z JM Rektorem PO drem hab. Marcinem Lorencem, dziekanów poszczególnych wydziałów,  a także nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli jednostek naszej uczelni, z którymi w trakcie swoich studiów spotykali się nasi absolwenci. Byli z nami również przedstawiciele Samorządu Studenckiego i przedstawiciele Rady Biznesu WEiZ.
Rok akademicki 2019/2020 zaowocował otrzymaniem dyplomów ukończenia studiów przez 225 absolwentów WEiZ na kierunkach administracja, ekonomia i zarządzanie, w tym 31 dyplomów z wyróżnieniem. Pani mgr Martyna Świec, jako przedstawiciel COS na wydziale, złożyła gratulacje wszystkim absolwentom oraz odczytała nazwiska osób wyróżnionych. Przybliżyła również nieco statystyk wśród których warto odnotować następujące informacje. Pierwsza obrona odbyła się 16 czerwca, a ostatnia 29 września. 34 promotorów dopuściło swoich dyplomantów do obrony, które aby mogły się odbyć zebrało się aż 60 komisji. Najtrudniejszym dniem był 28 września. Obroniło się w tym dniu aż 35 studentów u 18 promotorów. Tego dnia niemalże równocześnie pracowało 19 komisji.
Kolejnym, tradycyjnym punktem naszych spotkań z absolwentami, jest wykład absolutoryjny, który zapowiedział Pan dr inż. Łukasz Mach - Prodziekan ds. organizacyjnych WEIZ PO. W wyjątkowym 2020 roku wygłosiła go Pani mgr Katarzyna Płaskoń, absolwentka kierunku ekonomia, studiów zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia. Praca magisterska Pani Katarzyny pt.”Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty planowania kariery zawodowej przez studentów wybranych kierunków studiów” powstała pod kierunkiem Pani dr Diany Rokity-Poskart.
Zarząd Wydziału wyróżnił absolwentów, którzy podczas swoich studiów prezentowali niezwykle aktywną postawą wobec uczelni, wydziału oraz środowiska lokalnego. Działali oni w kołach naukowych, byli reprezentantami studentów w rozmaitych organach uczelnianych, pełnili funkcję starostów, czy też działali na rzecz promocji wydziału lub angażowali się w pomoc potrzebującym. W bieżącym roku były to następujące osoby: Marcin Kolman, Jakub Malij, mgr Katarzyna Skupińska, mgr Sebastian Ciszek, mgr Dariusz Blach, Elżbieta Buszko, mgr Paweł Bartyla, Dominika Grela, Kornelia Motylska, mgr Monika Skóra-Życzyńska, mgr Łukasz Ryncarz, mgr Łukasz Wróblewski, Monika Maczuga, mgr Kamil Michalski, mgr Katarzyna Płaskoń, Katarzyna Młynek, Aleksandra Kwiatek, Patrycja Kurfeld, Marta Zdrzalik, mgr Anna Nowak, Monika Białek, Marian Siwon.
Artystyczną oprawę uroczystości zapewnił (choć również zdalnie) Akademicki Chór Politechniki Opolskiej pod kierunkiem Pani chórmistrz Ludmiły Wocial-Zawadzkiej. Chórzyści, każdy ze swojego domu, zaśpiewali tak jakby stali obok nas, dzięki czemu poczuliśmy wysoką rangę spotkania i atmosferę uroczystości.
Prodziekan ds. dydaktyki WEiZ - dr Piotr Zamelski przedstawił ideę konkursu ‘Najlepszy Absolwent WEiZ 2020’, zaś Pan Jakub Kilian z firmy PwC SDC, która była partnerem strategicznym konkursu oraz fundatorem nagród dla laureatów oraz wyróżnionych, przestawił osoby nagrodzone w konkursie. Tytuł Najlepszego Absolwenta WEiZ w kategorii studiów I stopnia otrzymał Pan Marcin Kolman (ekonomia), zaś wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Pani Patrycja Kurfeld (ekonomia). Natomiast tytuł Najlepszego Absolwenta WEiZ w kategorii studiów II stopnia otrzymała Pani mgr Katarzyna Skupińska (ekonomia), zaś wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Pan mgr Paweł Bartyla (zarządzanie).
Po oficjalnej części uroczystości spotkanie przerodziło się w mniej formalne i miało miejsce również w wirtualnej rzeczywistości na uczelnianej platformie eTele.
Całość spotkania, zarejestrowanego przez Pana Krzysztofa Kaszę, można obejrzeć na kanale YT