Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2020/2021 r.
Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:
Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.
Zapisy są dwuetapowe. Celem I etapu zapisów odbywających się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, jest ustalenie, na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.
UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązuje w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru lektoratu w tym etapie, zostaną przypisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.
W II etapie zapisów studenci wybierają konkretne grupy zajęciowe (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.
UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca.
Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).


Szczegółowe informacje na temat zapisów na lektorat w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.
STUDIA I STOPNIA, stacjonarne
Obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.:

 • Wydział Ekonomii i Zarządzania: Administracja, Ekonomia, Zarządzanie,
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: WF, TiR.

I etap zapisów: 23 XI – 18 XII 2020 – do wyboru:

 • Język angielski B2,
 • Język angielski B2+,
 • Język niemiecki B2,
 • Język niemiecki B2+.

II etap zapisów: 18-20 II 2021 – wybór grupy zajęciowych.

STUDIA II STOPNIA

 • Kierunek ARCHITEKTURA stac. – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,
 • Kierunek BUDOWNICTWO niestac. – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,
 • Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKACJI stac. – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.,
 • Kierunek LOGISTYKA stac. – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.,
 • Kierunek FIZJOTERAPIA niestac. – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,
 • Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE niestac. – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,
 • Kierunek TURYSTYKA I REKRACJA stac. – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,
 • Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE stac. – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.

I etap zapisów: 23 XI – 18 XII 2020 – do wyboru:

 • Język angielski B2+
 • Język niemiecki B2+

II etap zapisów: 18-20 II 2021 – wybór grupy zajęciowych.