Etap II – wybór grup zajęciowych
Termin: 28 września 2020, godz. 7.00 – 29 września 2020, godz. 24.00
Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r.
Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów od tego semestru obowiązują nowe zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

  • 11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

W I etapie został wybrany przedmiot, czyli język i poziom. Studenci, którzy nie dokonali wyboru na lektorat w tym etapie, zostali dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji. Warunkiem utworzenia się grupy jest liczebność 18 osób. W przypadku nieutworzenia grupy, studenci zostali przeniesieni automatycznie na inny przedmiot.
W II etapie studenci dokonują wyboru konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.
UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.
Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).