hybrydanauka

Drodzy studenci #WEiZPO podajemy komunikat dot. organizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021. Wykłady będą odbywały się w sposób zdalny przy użyciu platformy Moodle oraz eTele. Pracownicy będą prowadzili wykłady on-line w czasie przewidzianym w planie zajęć. Planiści dołożą starań, aby wykłady zostały skumulowane dla danego rocznika i kierunku w wybrane dni tygodnia. Pozostałe zajęcia (ćwiczenia, seminaria, projekty, laboratoria) będą prowadzone w tradycyjny sposób w budynkach Politechniki Opolskiej i zostaną zorganizowane w inne dni niż wykłady. Na studiach niestacjonarnych zajęcia w budynku będą odbywały się wyłącznie w soboty, natomiast wykłady w formie zdalnej w niedziele. Prawdopodobnie dana grupa studencka (rocznik i kierunek studiów) będzie uczestniczyła w zajęciach w jednej sali wykładowej, tak aby ograniczyć spotkania w przestrzeni wspólnej.
Nauczyciele będą na bieżąco zamieszczać materiały dydaktyczne na platformie Moodle. Takie podejście pozwoli sprawnie wprowadzić mechanizm potencjalnego odrabiania zajęć zarówno przez pracowników, jak i studentów w sposób zdalny.