Dnia 21 stycznia 2020 roku w CeNaBiz odbyło się spotkanie studentów WEiZ z pracownikami i ekspertami Narodowego Banku Polskiego, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski i Krajowej Administracji Skarbowej.
Tematyka prelekcji dotyczyła roli i zadań NBP, metod rozpoznawania fałszywych banknotów i monet. Przedstwiono także zasady udzielania kredytów. W drugiej części spotkania pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej zapoznali studentów z zasadami rekrutacji do Służby Celnej oraz omówili specyfikę pracy funkcjonariuszy. W trakcie wykładu zaprezentowano broń palną wykorzystywaną podczas służby oraz umiejętności specjalnie szkolonych psów.
Studenci naszego Wydziału z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w prelekcjach przygotowanych przez NBP i KAS.