16 grudnia 2019 r. dr Piotr Zamelski z Katedry Nauk Humanistycznych i Prawnych wziął udział w promocji książki "Środowisko prawnicze Opola i Śląska Opolskiego", której jest współredaktorem. Pionierska w skali kraju publikacja otrzymała dofinansowanie Urzędu Miasta Opola a spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. W publikacji zostali wymienieni także przedstawiciele nauk prawnych z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Na zdjęciu od lewej: Stanisław Senft (emerytowany profesor PO), Marian Jagielski (dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu) i Piotr Zamelski (zdjęcie: Lidia Majcher, WBP)

 

pzam2020