W dniu 29 listopada 2019 r. odbyła się doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Społeczne, kulturowe i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania i bezpieczeństwa państwa” (VIII edycja). Organizatorem konferencji była Katedra Nauk Humanistycznych i Prawnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, a współorganizatorami Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu i Biuro Parlamentarne Prof. Jerzego Buzka w Katowicach. Patronatem objęło konferencję Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska.

Gości przywitali: Kwestor Politechniki Opolskiej Pani mgr Teresa Białowąs – Woźniak, w imieniu J. M. Rektor PWSZ w Raciborzu Prof. dr. hab. inż. arch. Ewy Stachury wystąpił Pan dr Łukasz Karaś, w imieniu władz Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Pani Prodziekan ds. nauki dr hab. Maria Bernat, prof. uczelni. Gości przywitał także Pan dr Henryk Kretek - współorganizator konferencji, dyrektor Biura Parlamentarnego Prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - dhc Politechniki Opolskiej.
Podczas obrad wygłoszono 44 referaty w Sesji Plenarnej (moderowali dr Eva Kowarzova i dr Said Edaich) oraz w sekcjach równoległych:

  • Panel 1.
    • cz.1. Biznes i zarządzanie z w korelacji z bezpieczeństwem,
    • cz.2. Prawo i bezpieczeństwo w aspektach zarządzania.
  • Panel 2 Bezpieczeństwo społeczeństwa i państwa oraz socjologiczne i kulturowe aspekty zarządzania.
  • Panel 3. Socjologiczne, polityczne i edukacyjne determinanty zarządzania.

Autorami referatów, które zawierały bardzo różnorodne i wzajemnie komplementarne zagadnienia, doniosłe dla współczesnego świata zarówno w skali globalnej jak i lokalnej, byli pracownicy naukowi wielu polskich ośrodków akademickich (Politechnika Opolska, PWSZ w Raciborzu, Uniwersytet Opolski, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Śląska, Akademia WSB, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, UAM w Poznaniu, Bydgoska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Warszawski, UMK w Toruniu, KUL w Lublinie, a także goście zagraniczni z 3 kontynentów świata - Europy, Azji i Afryki, z Czech, Etiopii, Gruzji, Indii i Niemiec. Wszystkie referaty odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym, a osoby referujące przedstawiły swoje badania w sposób niezwykle interesujący, pobudziły do refleksji, ożywionej i twórczej, niezwykle owocnej dyskusji.

Z bardzo interesującymi referatami, jako doświadczeni praktycy życia gospodarczego, wystąpili także Pan dr inż. Janusz Karwot z PWiK w Rybiku i Prezes firmy Lumel z Zielonej Góry Pan Dinesh Musalekar, który zaprezentował działalność swojej firmy ze szczególnym uwzględnieniem jej społecznej odpowiedzialności.

Dopisała frekwencja ze strony studentów Politechniki Opolskiej, głównie studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania, a także studentów Instytutu Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zarządzania w Raciborzu. Wraz z dyrekcją i nauczycielami przybyła także młodzież z zaprzyjaźnionych szkół średnich: Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz z Publicznego Liceum nr V i VI w Opolu.

Doskonałą obsługę techniczną zapewnili konferencji Pan inż. Rafał Nieświec oraz Pan mgr inż. Jakub Heffner z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, za co im bardzo dziękujemy. Za pomoc w organizacji konferencji dziękujemy także Pani Romanie Wilczek i jej współpracownikom, a Działowi Wydawnictw oraz Sekcji Poligrafii wdzięczni jesteśmy za sprawne przygotowanie materiałów konferencyjnych.

Organizatorzy konferencji