Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat  w semestrze letnim 2019/2020r.
Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązują następujące zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.
§11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.
Zapisy są dwu etapowe. I etap, który odbywa się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat
z jakiego języka student chce uczęszczać.
UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru na lektorat w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.
W II etapie, który odbywa się w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci dokonują wyborów już konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.
UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup,
w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.
Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowe informacje na temat zapisów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

  • STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KIERUNKI: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, ekonomia, zarządzanie, administracja - obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku (2 sem.)
I etap zapisów: 9-11 GRUDNIA 2019 – do wyboru:

  • Język angielski B2,
  • Język angielski B2+,
  • Język niemiecki B2,
  • Język niemiecki B2+.

II etap zapisów: 18-20 LUTEGO 2020 – wybór grupy zajęciowych.

  • STUDIA II STOPNIA STACJONARNE:

KIERUNKI:
wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia – obecny I rok (1 sem) – język obcy na I roku 2 sem
logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji - obecny II rok (3 sem) – język obcy na II roku (4 sem)

  • STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE:

KIERUNKI:
budownictwo – obecny I rok (2 sem) – język obcy na II roku (3 sem)
wychowanie fizyczne – obecny I rok (1 sem) – język obcy na I roku (2 sem)
fizjoterapia - obecny I rok (1 sem) – język obcy na I roku (2 sem)
zarządzanie i inżynieria produkcji – obecny I rok (1 sem) – język obcy na I roku (2 sem)

I etap zapisów: 9-11 GRUDNIA 2019 – do wyboru:

  • Język angielski B2+,
  • Język niemiecki B2+.

II etap zapisów: 18-20 LUTEGO 2020 – wybór grupy zajęciowych.