W sobotę 23 listopada miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Ekonomii i Zarządzania. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym Absolwenci z rodzinami i przyjaciółmi, pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście. W scenariuszu wydarzenia, które zostało podzielone na część oficjalną i nieoficjalną, znalazły się m.in.: przemówienia okolicznościowe, wykład absolutoryjny, wręczenie dyplomów, rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszego Absolwenta WEIZ 2019 oraz podziękowania za aktywność, zaangażowanie oraz budowanie niezwykłej atmosfery na Wydziale. Nowością tegoroczną były statuetki Super WEiZusz, które zostały wręczone uczestnikom konkursu na Najlepszego Absolwenta.

W wystąpieniach okolicznościowych JM Rektor PO wspominał ciekawe zdarzenia ze studentami a Dziekan WEiZ - m.in. ze względu na swoje zainteresowania naukowe - kreślił przyszłość zawodów w kontekście postępu i rozwoju technologicznego.

W roku akademickim 2018/2019 dyplom ukończenia studiów na WEIZ otrzymało 219 absolwentów na kierunkach: Administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie. 29 osób otrzymało dyplom z wyróżnieniem. Podczas uroczystości dyplomy z wyróżnieniem wręczali JM Rektor PO profesor Marcin Lorenc oraz Pani prorektor ds. dydaktyki dr Anida Stanik-Besler. Gratulacje wszystkim studentom składali Dziekan WEiZ profesor Janusz Wielki oraz Pani prodziekan ds. dydaktyki dr Brygida Klemens. Wagę wydarzenia podkreślili swoją obecnością: prodziekan ds. współpracy i rozwoju WIPiL dr Aleksandra Żurawska, prodziekan ds. dydaktyki WEAiI dr inż. Barbara Grochowicz, dyrektor COS mgr Dorota Załężna oraz kierownik działu kształcenia mgr Elżbieta Harazińska.

Wykład Absolutoryjny pt. Zastosowanie systemów informatycznych w rachunkowości wygłosiła magister Sandra Piechota – absolwentka kierunku Ekonomia studia II stopnia, specjalność ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie. Promotorem pracy był dr inż. Przemysław Misiurski.

Podczas uroczystości ogłoszony został wynik konkursu na Najlepszego Absolwenta WEiZ 2019. Partnerem strategicznym konkursu i fundatorem nagród jest firma PwC SDC. Firmę podczas uroczystości reprezentowała Pani Magdalena Helbin - IFS (Internal Firm Services) Delivery Manager PwC SDC oraz Pani Marta Arabczuk - Employer Branding Specialist (nasza absolwentka i zdobywczyni tytułu Najlepszy Absolwent WEiZ 2018). Konkurs docenia studentów, którzy są ciekawymi osobowościami, angażują się w działalność organizacji uczelnianych, ale również nie są anonimowi w środowisku lokalnym. Mają ciekawe pasje i dzięki temu tworzą na Wydziale niepowtarzalny klimat.
Tytuł w kategorii Najlepszy Absolwent WEiZ 2019 (studia I stopnia) otrzymała Sabina Puchała (Absolwentka I stopnia Administracji). Tytuł w kategorii Najlepszy Absolwent WEiZ 2019 (studia II stopnia) otrzymała magister Weronika Pierskalla (Absolwentka II stopnia Ekonomii, specjalność ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie). Firma PwC SDC postanowiła przyznać również wyróżnienia w każdej z kategorii, które trafiły odpowiednio do mgr Sandry Piechoty oraz Anny Jasińskiej.

Władze Wydziału postanowiły również podziękować za ponadprzeciętną postawę podczas studiów absolwentom, którzy m.in. byli członkami samorządu studenckiego, kół naukowych, starostami kierunków, prowadzili działania promocyjne, organizowali projekty i akcje charytatywne. W tym roku byli to: Dominika Bienias, Anna Brysz, mgr Kinga Cebula (Kaszuba), mgr Ewelina Datko, Dorota Janeczek, Anna Jasińska, Sylwia Jurczyk, mgr Roman Kika, mgr Marek Kubilas, mgr Sandra Piechota, mgr Weronika Pierskalla, Sabina Puchała, mgr Manuela Rypa, mgr Kamil Sieńczak, mgr Anna Tkaczuk oraz Ewelina Wolny.
Wydarzenie tradycyjnie uświetnił występ Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej pod kierunkiem pani chórmistrz Ludmiły Wocial-Zawadzkiej, który do swojego repertuaru niespodziewanie dołączył również tradycyjne sto lat, gdyż swoje urodziny miał tego dnia nasz Rektor.

Podczas mini koncertu mieliśmy okazję wysłuchać utworów znanych oraz nietuzinkowych aranżacji, które m.in. zapewniły naszemu chórowi złoto podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego Music Everywhere w Gdańsku. Jak podkreślała Pani Miłka, charakter chóru to również spory wkład naszego Wydziału, a taki czas jak wręczenie dyplomów to na pewno podniosła chwila, ale również czas rozstań z chórzystami, którzy kończą swoją przygodę z naszą uczelnią. Były podziękowania, emocje i łzy.

Na zakończenie uroczystości była okazja do pamiątkowych zdjęć, również tych na wydziałowej ściance, które tradycyjnie na WEiZPO robił Krzysztof Kasza ale również nasz uczelniany artysta fotografik Sławoj Dubiel.

Miło było porozmawiać przy kawie i dowiedzieć się jak realizują swoje plany życiowe nasi najmłodsi Absolwenci. Warto dodać, że Wydział Ekonomii i Zarządzania obchodzi w tym roku okrągły jubileusz 20-lecia i gdybyśmy chcieli spotkać się ze wszystkim naszymi absolwentami to jedynym miejscem które byłoby w stanie nas pomieścić byłby zapewne tylko stadion piłkarski. Wszystko przed nami.