PwC Service Delivery Center obchodzi jubileusz swojej działalności. Z okazji 10. rocznicy 17 października firma zorganizowała na Politechnice Opolskiej specjalne wydarzenie skierowane do studentów, a także zainicjowała program stypendialno-rozwojowy “PwC Service Delivery Center wspiera talenty”.

10-lecie działalności PwC Service Delivery Center to czas nie tylko ewolucji i zmian, ale równocześnie moment stabilizacji i osiągania pełnej dojrzałości biznesowej, co nie byłoby możliwe bez zaangażowania jej pracowników i interesariuszy - w tym społeczności akademickiej związanej z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

Centrum podejmuje wiele działań skierowanych do studentów, skupiając się przede wszystkim na wsparciu ich rozwoju osobistego. Podczas zorganizowanego wydarzenia studenci mogli wziąć udział nie tylko w interaktywnym konkursie z nagrodami czy zapoznać się z ofertami pracy i staży w PwC Service Delivery Center. Udział w jubileuszowym wydarzeniu umożliwiał ponadto wykonanie profesjonalnego zdjęcia do CV, a także spotkanie z ekspertami oraz weryfikację poziomu znajomości wybranych języków obcych i programu MS Excel. Studenci, którzy wykazali się najlepszą wiedzą, otrzymali specjalne zaproszenia na skrócony proces rekrutacji do PwC Service Delivery Center.

Jednym z elementów wydarzenia było również spotkanie informacyjne dotyczące programu stypendialno-rozwojowego “PwC Service Delivery Center wspiera talenty”. - Zainicjowany z okazji 10-lecia Centrum program jest skierowany do studentów wybranych uczelni, w tym Politechniki Opolskiej, co jest efektem naszej wieloletniej współpracy - mówi Beata Jaworska-Stolorz, Menedżer ds. Rekrutacji i Wizerunku Pracodawcy PwC Service Delivery Center - Spośród osób, które zgłoszą chęć udziału w programie, zostanie wyłonionych dziesięciu studentów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 5000 złotych do wykorzystania w zakresie indywidualnych potrzeb rozwojowych, cyklu szkoleń rozwijających szerokie spektrum kompetencji oraz w spotkaniach rozwojowych prowadzonych przez liderów i przedstawicieli firmy PwC Service Delivery Center - dodaje.