solgalodz


Dr hab. Brygida Solga oraz dr Sabina Kubiciel-Lodzińska były moderatorkami dwóch paneli podczas Forum. Prowadziły dyskusje poświęcone współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz dotyczące kształcenia ustawicznego. W tym drugim panelu jednym z uczestników był również nasz wykładowca dr hab. Mariusz Zieliński. Spotkanie zgromadziło około 2️⃣0️⃣0️⃣ przedstawicieli przedsiębiorców, szkół, samorządów oraz instytucji rynku pracy. Jej celem było omówienie stanu i perspektyw kształcenia zawodowego i ustawicznego w wojewódzkie opolskim oraz sformułowanie rekomendacji.