Miło jest widzieć nowych studentów ale nie mniej uśmiechów wywołują znajome twarze. Życzymy wszystkim studentom, aby chłonęli wiedzę, nabywali umiejętności, ale przede wszystkim budowali trwałe relacje. Naszej kadrze akademickiej życzymy wielu inspiracji do bycia jeszcze lepszymi dydaktykami oraz wyzwań naukowych, które zaowocują rozwojem osobistym i naszego #WEiZPO Fotorelacja (tak dla przyciągnięcia uwagi), która przypomina nam wydarzenia ubiegłego roku.