Nadchodzą zmiany ‼️ Na krótko przed nadejściem nowego roku akademickiego odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Wydziału. Od października rolę tego organu będą pełniły inne ciała kolegialne w tym: rady dyscyplin naukowych, rady kierunków czy rada dziekańska. My postanowiliśmy uroczyście zakończyć kadencję 2016-2019 i symboliczną laurką wyrazić wdzięczność za zaangażowanie w rozwój #WEiZPO.