W imieniu Przewodniczącego Rady Studentów
Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
serdecznie zapraszam na wybory przedstawicieli studentów
do Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Opolskiej,
które odbędą się 6.09.2019r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali 107
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, przy ul. Luboszyckiej 7

W przypadku nieobecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, wybory zostaną przeprowadzone bez wymaganego kworum, a ich wynik nie zostanie unieważniony.

Marcin Kolman