Wydziałowa Komisja Wyborcza
uprzejmie informuje, że w poniedziałek dnia 9 września 2019 roku o godz. 10.30 w sali L-3
wybory uzupełniające elektora w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora
lub ze stopniem doktora habilitowanego

Na podstawie § 41 ust. 2 Statutu Politechniki Opolskiej w związku z § 13 ust. 2 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej Wydziałowa Komisja Wyborcza zobowiązana jest przeprowadzić wybory uzupełniające w przypadku wygaśnięcia mandatu elektora w trakcie kadencji, gdy dane kolegium musi dokonać wyborów uzupełniających do organów Uczelni.

Wybory przeprowadzone będą w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego w związku z wygaśnięciem mandatu członka Uczelnianego Kolegium Elektorów dra hab. inż. Joachima Foltysa

Zgodnie z §14 ust.2 Regulaminu Wyborczego PO Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w przypadku nieobecności przynajmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej