Dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Zapisy są dwuetapowe. I etap, który odbywa się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą się odbywały zajęcia z wychowania fizycznego, ma na celu zebranie preferencji studentów dotyczących sekcji sportowych. W II etapie, który odbywa się w tygodniu poprzedzającym semestr, w którym będą odbywały się zajęcia, studenci dokonują wyborów już konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina). Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

I etap zapisów: 27-28 czerwca 2019 r., do wyboru: aerobik, badminton, fitness i ćwiczenia siłowe, gimnastyka korekcyjna, golf, jogging i lekkoatletyczne formy rekreacji, koszykówka, łyżwiarstwo/wrotkarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, tenis stołowy, samoobrona i elementy sportów walki.

Warunkiem uruchomienia sekcji sportowej jest zgłoszenie się co najmniej 20 studentów (z wyjątkiem sekcji sportowej pływanie, gdzie warunkiem uruchomienia sekcji jest zgłoszenie się co najmniej 15 studentów).

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie nie gwarantuje możliwości zapisu na preferowaną sekcję w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają zapisu na zajęcia w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.