25 kwietnia 2019 r. studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz uczniowie klasy biznesowej V Liceum Ogólnokształcącego w Opolu (klasa patronacka WEiZ) uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu organizowanym przez opolski oddział Narodowego Banku Polskiego.

Można powiedzieć, że budynek Centrum Nauka-Biznes, w którym miało miejsce wydarzenie, stał się na jeden dzień siedzibą NBP. Zaszczycił nas również swoją obecnością Dyrektor oddziału opolskiego Pan Krzysztof Gierek. Na holu pierwszego piętra zlokalizowana została wystawa pod tytułem „Wielcy polscy ekonomiści”. W jednej z sal znajdowały się dwa stanowiska do rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych oraz maszyna licząca bilon. W kolejnym pomieszczeniu, w oparciu o trzy stanowiska komputerowe, odbywał się konkurs drużynowy w grach strategicznych oparty na zasobach portalu www.nbportal.pl Najlepsi otrzymywali słodkie sztaby złota.

Głównym punktem wydarzenia były jednak warsztaty prowadzone w formie symulacji posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Warsztaty prowadziła Pani Patrycja Beniak, doradca w Wydziale Strategii Polityki Pieniężnej Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP w Warszawie.

Przed rozpoczęciem posiedzenia Pani Ekspert z NBP przeprowadziła quiz znajomości podstawowych pojęć makroekonomicznych, który stał się podstawą do przyjęcia ról przez poszczególnych uczestników spotkania. W ten sposób powstały dwa zespoły: członkowie rady oraz dziennikarze. Mieliśmy okazję wysłuchać również wykładu wprowadzającego do tematyki polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne.

Nasz udział w symulacji posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej Banku Centralnego Australii, a także możliwość przyjęcia ról członków Rady oraz dziennikarzy uświadomił nam wszystkim stopień skomplikowania decyzji podejmowanych w sferze polityki pieniężnej - komentuje Pani dr Diana Rokita-Poskart - wykładowca przedmiotów ekonomicznych na WEiZ, opiekun koła naukowego Maestros de la economia. Miało to o tyle duże znaczenie, że w trakcie zajęć dydaktycznych często wykorzystujemy modele upraszczające rzeczywistość, co sprawia, że podejmowanie konkretnych decyzji i proponowanie rozwiązań wydaje się błahostką. Udział w tym eksperymencie pokazał nam, że jest jednak inaczej. Przyjęcie różnych ról – członków organu decyzyjnego banku centralnego oraz dziennikarzy pozwoliło nam wszystkim doskonalić umiejętność obserwacji, wyciągania wniosków oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusji na tematy ekonomiczne. Nasi studenci poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie - podsumowuje Pani doktor Rokita-Poskart.

W opinii studentów organizacja takich wydarzeń wnosi niezwykle wiele do praktycznego zgłębiania tajników jakże niełatwej wiedzy makroekonomicznej.

Katarzyna Młynek (członkini koła naukowego Maestros de la economia): uważam, że pierwsza część była świetnym przypomnieniem dla nas - studentów II roku Ekonomii, podczas której przedstawiono nam wiele ważnych aspektów dotyczących polskiej jak i zagranicznej gospodarki finansowej. Ponadto dowiedzieliśmy się jak rozpoznaje się falsyfikaty banknotów i monet. Ciekawym doświadczeniem były rozgrywki na portalu internetowym NBP. Mogliśmy poczuć się jak przedsiębiorcy, a naszym celem było oczywiście osiągnięcie jak największego zysku. Uważam, że warsztaty były bardzo interesujące, otrzymałam wiele ciekawych informacji oraz miałam okazję sprawdzić jakim przedsiębiorcą będę w przyszłości.

Dziękujemy dyrekcji i pracownikom NBP, w szczególności Panu Sławomirowi Kuszowi, za inicjatywę zorganizowania Dnia NBP na Politechnice Opolskiej oraz w ciekawy sposób pokazanie studentom i uczniom z zaprzyjaźnionego LO V Opole zasad funkcjonowania banku centralnego.