Tradycyjnie, w ostatnią sobotę listopada miało miejsce uroczyste rozdanie dyplomów naszym Absolwentom. W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, w tym Absolwenci z rodzinami i przyjaciółmi, pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście. W scenariuszu wydarzenia, który został podzielony na część oficjalną i nieoficjalną, znalazły się m.in.: przemówienia okolicznościowe, wykład absolutoryjny, wręczenie dyplomów, rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszego Absolwenta WEIZ 2018 oraz podziękowania za aktywność, zaangażowanie oraz budowanie niezwykłej atmosfery na naszym Wydziale.

Dyplomy wręczali prorektor profesor Krzysztof Malik, dziekan profesor Janusz Wielki oraz panie prodziekan profesor Maria Bernat, doktor Marzena Szewczuk-Stępień oraz doktor Brygida Klemens. Wagę wydarzenia podkreślili swoją obecnością: dziekan WEIiA profesor Tomasz Boczar, dziekan WWFiF profesor Zbigniew Borysiuk, prodziekan WM profesor Krystian Czernek, prodziekan WIPiL doktor Anida Stanik-Besler, dyrektor COS magister Dorota Załężna oraz kierownik działu kształcenia magister Elżbieta Harazińska.

W 2018 r. dyplom ukończenia studiów na WEIZ otrzymało 218 absolwentów na kierunkach: Administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie. 34 osoby otrzymały dyplom z wyróżnieniem.

Wykład Absolutoryjny pt. Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji marketingu w zarządzaniu wizerunkiem pracodawcy. Employer Branding w praktyce wygłosiła magister Patrycja Budrewicz – absolwentka kierunku Zarządzanie studia II stopnia. Promotorem pracy była doktor Małgorzata Adamska. Warto dodać iż praca została zgłoszona do konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

Podczas uroczystości ogłoszony został wynik konkursu na Najlepszego Absolwenta WEiZ 2018. Partnerem strategicznym konkursu i fundatorem nagród jest firma PwC SDC. Firmę podczas uroczystości reprezentowała Pani Grażyna Drab - Internal Firm Services Delivery Leader.
Konkurs docenia studentów, którzy są ciekawymi osobowościami, angażują się w działalność organizacji uczelnianych, ale również nie są anonimowi w środowisku lokalnym. Mają ciekawe pasje i dzięki temu tworzą na Wydziale niepowtarzalny klimat.
Tytuł w kategorii Najlepszy Absolwent WEiZ 2018 (studia I stopnia) otrzymał Radosław Świdziński (Absolwent I stopnia Ekonomii). Tytuł w kategorii Najlepszy Absolwent WEiZ 2018 (studia II stopnia) otrzymała magister Marta Arabczuk (Absolwentka II stopnia Ekonomii, specjalność Ekonomia Menedżerska).

Wydarzenie uświetnił występ Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej pod kierunkiem pani chórmistrz magister Ludmiły Wocial-Zawadzkiej, który nie tylko śpiewem, ale również tańcem zauroczył zebranych. Była okazja do pamiątkowych zdjęć, również tych na wydziałowej ściance, które tradycyjnie na WEiZPO robił Krzysztof Kasza.

Miło było porozmawiać przy kawie i dowiedzieć się jak realizują swoje plany życiowe nasi najmłodsi Absolwenci. Kolejne takie spotkanie dopiero za rok.