okladkamachKoniec października przyniósł na Wydziale Ekonomii i Zarządzania premierę wydawniczą. Wydanie skryptu pt. Wprowadzenie do prognozowania i modelowania ekonometrycznego stanowi ukoronowanie kilkumiesięcznej pracy wydawniczej dr inż. Łukasza Macha z Katedry Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych.
Pachnący jeszcze farbą drukarską skrypt dedykowany jest przede wszystkim studentom jako literatura podstawowa do przedmiotów z zakresu prognozowania, symulacji oraz ekonometrii. Mamy nadzieję, że będzie ważną pozycją w wielu biblioteczkach, nie tylko dydaktycznych, ale również tych naukowych.
Książka obejmuje swym zakresem materiał pomocny, w samodzielnym opracowaniu wybranych modeli szeregów czasowych oraz modeli związków przyczynowych, stosowanych w przedsiębiorstwach między innymi w wymiarze prognostycznym, analitycznym czy diagnostycznym.
Zakres zaprezentowanych modeli szeregów czasowych zawężono do podstawowych metod wykorzystywanych do budowy ilościowych prognoz krótkookresowych, bazujących na stacjonarnych szeregach czasowych. Natomiast zawartość dotycząca modeli związków przyczynowych, zawiera metodykę z zakresu ekonometrii i obejmuje: dobór zmiennych do modelu, estymację parametrów strukturalnych modelu, ocenę jego jakości, badanie istotności oszacowanych parametrów strukturalnych, jak również sprawdzenie własności koincydencji. W modelowaniu ekonometrycznym związków przebadano również wybrane własności składnika losowego.
Każde z prezentowanych zagadnień, oprócz syntetycznej wykładni literaturowej, zawiera rozwiązane przykłady obliczeniowe oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.
W skrypcie znajdują się również przykłady typu case study, z zastosowaniem modelowania prognostycznego i ekonometrycznego, z wykorzystaniem programu do analizy danych – Dell™ Statistica™.
Autor ma nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie uzupełnieniem bogatej literatury z zakresu prognozowania i ekonometrii, szczególnie w aspekcie zaprezentowanych przykładów obliczeniowych, zadań do samodzielnego rozwiązania oraz instruktarzu budowy modeli prognostycznych oraz ekonometrycznych w programie Dell™ Statistica™.
Recenzentem skryptu jest Profesor Józef Hozer z Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytety Szczecińskiego, opisywany w książce prof. Antoniego Smoluka pt. Siedmiu z Ekonometrii jako ten, który kreuje i popularyzuje w Polsce i na świecie polską ekonometrię. Dr inż. Machowi można tylko pozazdrościć publikacji, który uzyskała pozytywną recenzję tak uznanego autorytetu naukowego i czekać na kolejne publikacje na takim poziomie naukowym. 

Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści– publikacja dostępna w Oficynie Wydawniczej Politechniki Opolskiej.