W dniach 11-13 października 2018 r. Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Profesor Janusz Wielki uczestniczył w kilku wydarzenia naukowych odbywających się na zaprzyjaźnionym Uniwersytecie w Petrosani (Rumunia).

W napiętym harmonogramie znalazły się:

  • spotkanie z rektorem Uniwersytetu w Petrosani prof. Radu Sorin Mihai,
  • uroczystość wręczenia doktoratu honorowego prof. Valentinowi Railean Rektorowi IMI-NOVA z Kiszyniowa (Mołdawia) oraz
  • VIII edycja International Multidisciplinary Symposium (SIMPRO 2018).

Wśród zaprzyjaźnionych uczestników wspomnianych wydarzeń znaleźli się również profesor Roland Moraru prorektor ds. nauki oraz zarządzania projektami Uniwersytetu w Petrosani, profesor Codruta Dura prorektor ds. edukacji i kontaktów międzynarodowych Uniwersytetu w Petrosani, profesor Janusz Grabara oraz profesor Sebastian Kot z Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Tak na marginesie Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej to współorganizatorzy konferencji SIMPRO 2018.

Dziekan Janusz Wielki wraz z panem profesorem Januszem Grabarą oraz panią profesor Codruta Dura współprowadzili ósmą ścieżkę konferencyjną „Recent trends in business, economics, law and public administration”. Profesor Wielki przedstawił artykuł przygotowany ze swoim doktorantem Panem Przemysławem Kozłem pt. „Optimization of business processes with the use of microlocation tools based on the industry 4.0 concept”.
Podczas uroczystej kolacji na zakończenie konferencji w restauracja “Belle Epoque” Profesor Wielki otrzymał specjalne wyróżnienie od organizatorów, którzy w ten sposób podkreślili jak ważna jest dla nich współpraca naukowa i wzmacnianie relacji międzynarodowych.

Swój udział w konferencji SIMPRO 2018 w wymiarze przygotowania opracowania naukowego, z WEiZ mieli również pracownicy Wydziału w osobach: dr hab. Inessa Sytnik prof. PO, dr hab. Artem Stopochkin, prof. PO, dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, dr inż. Brygida Klemens, dr inż. Elżbieta Karaś, dr Dariusz Rajchel oraz dr Anna Rajchel.