gorazaproszenie

24 listopada spotkamy się z naszymi Absolwentami aby uroczyście wręczyć dyplomy ukończenia studiów.
Jednym z punktów programu wydarzenia będzie uhonorowanie tytułem Najlepszy Absolwent WEiZ 2018.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu oraz zasadami jemu towarzyszącymi.
Zachęcamy naszych studentów/absolwentów do zgłoszenia się.

Partnerem strategicznym konkursu jest firma PricewaterhouseCoopers Service Delivery Center Poland Sp. z o.o.

pwc logo

Pliki do pobrania:

zap18

Program uroczystości:

Część oficjalna
- Hymn państwowy
- Powitanie gości i wystąpienia okolicznościowe
- Wystąpienie przedstawiciela Absolwentów - wykład absolutoryjny
- Wręczenie dyplomów i listów gratulacyjnych

Część nieoficjalna
- Ogłoszenie wyniku konkursu na Absolwenta Roku 2018
- Rozmowy i wspomnienia
- Pamiątkowe zdjęcia