BPR 4909 640x360

O szansach, zagrożeniach, tendencjach i perspektywach biznesu rodzinnego, a także o skali nowoczesności współczesnego rzemiosła dyskutowano w piątek 11 maja 2018 r. w budynku Ce-Na-Biz (ul. Waryńskiego 4) podczas międzynarodowej konferencji:

Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
Craftsmanship - its local, regional and international dimension
CILRAID 2018

Organizatorami przedsięwzięcia był Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Opolskie, Centrum Rozwoju Gospodarki, przy współpracy Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedry Nauk Humanistycznych i Prawnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

Prace przygotowawcze wzięli na siebie: dr Roman Śmietański, dyrektor opolskiego Cechu Elżbieta Orynczak i cechmistrz Jan Damboń, w kwestiach zaś merytorycznych prof. dr hab. Wanda Musialik i dr hab. Leszek Karczewski, prof. PO. Do udziału pozyskano referentów nie tylko z Europy, ale też Afryki i Azji. Wśród nich był Nikolay Leonidovich Lepe. PhD, dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Administracji Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie, a także Prof. Dr. Ramona Lile rektor i Dr. Teodor Florin Cilan prorektor z Uniwersytetu „Aaurel Vlaicu” w Arad. Silna grupa przyjechała z południa, w tym z Czech i Słowacji: Naděžda Petrů Ing./PhD, Dr. Phil. Nicole Horáková, M.A. i Mgr. Dominika Kmecová, MBA

Zagraniczni referenci przedstawiali problemach rzemiosła w krajach swojego pochodzenia: o sytuacji w Gruzji mówiła Prof. Ruizan Mekvabidze z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Gori, na problemy w Białorusi zwróciła uwagę Mrs Alena Aliakseyeva z Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Witebsku, a Uldana Baizyldayeva, PhD z Uniwersytetu KIMEP w Almacie przedstawiła sytuację w Kazachstanie. Specjalizujący się w ekonomice przeciwdziałania ubóstwu Yesuneh Gizaw Chernet, M.A. reprezentował Wolaita Sodo University w Etiopii (Afryka). Na tradycyjnym rękodziele chińskim, jakimi są latawce, skupiły się dr inż. Katarzyna Mazur-Kajta i Iwona Drosik.

O współczesnych problemach rzemiosła w Polsce mówiły osoby na co dzień związane z rzemiosłem Jan Damboń, Piotr Pancześnik, dr inż. Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz, Marcin Blochel, a także pracownicy naukowi Politechniki Opolskiej - dr hab. inż. Leszek Karczewski, prof. PO, dr inż. Elżbieta Karaś i dr Anna Rajchel.

Z perspektywy długookresowej na rzemiosło spoglądali z kolei badacze dr Tomasz Maćkowski z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Adam Górski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Danuta Kocurek Uniwersytetu Śląskiego, mgr Marcin Husak z Muzeum Ziemi Prudnickiej, a także Furkan Korkut z Süleyman Demirel University w Isparcie w Turcji. Problematykę dziedzictwa historycznego podjęła mgr Beata Olszewska obok mgra Adama Kozłowskiego. Do opisania szeregu aspektów przeszłości włączyła się prof. dr hab. Wanda Musialik z Politechniki Opolskiej.

Opr. Dorota Kurpiers