NOWOŚĆ !!! Praktyczna Administracja

mloteksad

E-administracja i Administrowanie przedsiębiorstwem to nowe specjalności, które od roku akademickiego 2018/2019 uruchamiamy na naszym Wydziale. Jest to oferta kierunku Administracja o profilu praktycznym. Kierunek zaprojektowano tak, by wykorzystać możliwości, które stwarza uczelnia techniczna w jak najlepszym przygotowaniu absolwentów do znalezienia i wykonywania pracy mówi dr inż. Brygida Klemens, prodziekan ds. dydaktyki. Studia o profilu praktycznym istnieją w Polsce od niedawna, ale stają się coraz bardziej popularne. Studiowanie na tym kierunku będzie się wyróżniać 3 miesiącami praktyk zawodowych realizowanych na ostatnim, szóstym semestrze. Dzięki temu studenci nie będą odbywać obowiązkowych praktyk w czasie wakacji. My odpowiadamy za organizację atrakcyjnych miejsc zdobywania praktycznych umiejętności i kompetencji w urzędach i przedsiębiorstwach – deklaruje dr Filip Tereszkiewicz opiekun praktyk na kierunku Administracja. Ta nowa formuła kształcenia pozwoli naszym studentom zdobyć doświadczenie zawodowe, tak cenione przez pracodawców. Być może niektórzy studenci właśnie w tych instytucjach otrzymają swoją wymarzoną pracę. Również zajęcia realizowane będą w sposób praktyczny. W nowym programie kształcenia przewidziano znacznie mniej wykładów, niż na profilu ogólnoakademickim, a większość zajęć będzie realizowana w formie praktycznych ćwiczeń i laboratoriów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wylicza dr Piotr Zamelski. Wśród przedmiotów znalazły się m.in. zajęcia z obsługi elektronicznych baz danych, zaawansowanego wykorzystania programu Excel w administracji, redagowania pism, tworzenia elektronicznych aktów prawnych, nowych technologii w administracji, standardów dobrej administracji, etykiety w administracji i przedsiębiorstwie czy zajęcia w tematyce przestępczość gospodarcza i cyberprzestępczość wymienia dr Anna Bohdan. Dzięki współpracy naszego Wydziału z jednostkami publicznymi i prywatnymi możemy zaoferować studentom ciekawą ofertę dodatkową, m.in. kursy, szkolenia, wizyty studyjne podaje dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, prodziekan ds. współpracy i rozwoju.

Dziekan Wydziału Profesor Janusz Wielki składa serdeczne podziękowania pracownikom, studentom oraz przedstawicielom jednostek publicznych i prywatnych za zaangażowanie w prace nad programem kształcenia kierunku Administracja.

Zachęcamy do zainteresowania się naszą ofertą.

Więcej o kierunku można przeczytać w zakładce oferta
http://weiz.po.opole.pl/index.php/studia-i-stopnia/administracja-i-st.html
O nowościach w naszej ofercie dydaktycznej można przeczytać również w ostatnim numerze Akademickiej
http://www.nto.pl/serwisy/akademicka/a/na-wydziale-ekonomii-i-zarzadzania-politechniki-opolskiej-beda-nowe-specjalnosci,12927386/