14 grudnia 2017 roku studenci Koła Naukowego WiR (Współpraca i Rozwój) wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki zorganizowali debatę na temat Planu Inwestycyjnego dla Europy zwanego Planem Junckera. Debata została przygotowana aby zaprezentować studentom korzyści jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. Ekspertami w debacie stali się sami studenci, co ważne podkreślenia, byli to studenci kierunków technicznych z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki: Dominika Kędzierska (I Inżynierii Biomedycznej), Maciej Krupski (I rok Elektrotechniki) i Kamil Moszczyński (I rok Automatyki i Robotyki). Debatę poprowadził dr inż. Piotr Bębenek opiekun najmłodszego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Koła Naukowego WiR. Spotkanie odbyło się w Budynku CeNaBiz, a wzięło w nim udział prawie 100 studentów, którzy mieli możliwość zebrać informacje dotyczące tego, co dzieje się w Europie oraz poznać możliwości z jakich sami mogą skorzystać. Szczególne podziękowania należą się zespołowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia, które odbyło się tuż przed końcem ubiegłego roku.