20 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne pracowników uczelni. Tradycją stało się wręczanie podczas tych uroczystości odznaczeń państwowych, które w tym roku otrzymały również dwie Panie Prodziekan naszego Wydziału.

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Jedną z kategorii osób, którym wręczane są medale, są nauczyciele legitymujący się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjujący i podejmujący nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej. Nasze Panie Prodziekan znane są z niezwykłej pasji i ponadprzeciętnego zaangażowania, stąd wyróżnienie jest jak najbardziej zasłużone. W prowadzonej pracy dydaktycznej wykorzystują nieszablonowe i poza schematyczne podejście sprawiając, że każdy uczestnik zajęć czuje się nie tylko zachęcony, lecz wręcz zobowiązany do rozwoju intelektualnego oraz osobowościowego.

Studenci różnych kierunków mieli okazję włączyć się w liczne inicjatywy podejmowane przez Panie doktor, wśród których z pewnością należy wymienić: uczelniany projekt IKRA, wydarzenie POLIGENIUSZE WEiZ, stworzenie projektu i przygotowanie pokoju chill-out, praca nad przygotowaniem rankingów tzw. Złotej Setki, opracowanie strategii marketingowej dla Parku Nauki i Ewolucji w Krasiejowie, przygotowanie kampanii wizerunkowej dla Dobroteki, działania podejmowane z wydawcą NTO, współpraca z opolskimi firmami dla których opracowywane były innowacyjne rozwiązania marketingowe i organizacyjne. Na długo w pamięci studentów pozostaną również tradycyjne wydarzenia w roku akademickim, które na naszym Wydziale wcale nie są takie tradycyjne: mikołajki, działania promocyjne czy uroczyste rozdanie dyplomów.

Warto również dodać, że wśród odznaczonych w 2017 roku pracowników WEiZ znaleźli się również: Pani dr Anna Rajchel – medal KEN, Pani dr Justyna Zygmunt – brązowy medal za długoletnią służbę.

Gratulujemy wszystkim Paniom doktor i cieszymy się, że pracują na naszym Wydziale.