20171113 133928 HDR

Na zaproszenie Pana Mariana Siwonia, Prezesa Spółki Multiserwis w Krapkowicach, członka Rady Biznesu WEiZ zarząd wydziału w składzie dziekan Janusz Wielki, prodziekan Brygida Klemens oraz prodziekan Marzena Szewczuk-Stępień uczestniczył w spotkaniu mającym na celu nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy jednostkami.
To najlepszy sposób w jaki dziekani postanowili uczcić rozpoczynający się 13 listopada Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Ze strony przedsiębiorstwa w spotkaniu uczestniczyli również Pani Aleksandra Stefaniak-Kowalska – Kierownik Działu HR oraz Pan Paweł Zieliński – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu.
Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę Spółki Multiserwis z Politechniką Opolską, zaprezentowane zostały potrzeby i możliwości współpracy między jednostkami, przeprowadzono rozmowy na temat badań rynku oraz realizacji wspólnych projektów.
Pracownicy wydziału oraz studenci mogą liczyć na nowe ciekawe inicjatywy relacji nauka-biznes. Więcej informacji wkrótce.