Rada Biznesu Wydziału Ekonomii i Zarządzania

O potrzebie współpracy szkół wyższych z otoczeniem na pewno powiedziano wiele i zrobiono wcale nie mało. Istotą efektywnego działania jest jednak prowadzenie zindywidualizowanych zadań dopasowanych do specyficznych uwarunkowań jednostki, prowadzonych przez nią badań i realizowanych kierunków studiów. Mając powyższe na względzie Zarząd Wydziału postanowił powołać Radę Biznesu Wydziału Ekonomii i Zarządzania składającą się z reprezentantów podmiotów (przedsiębiorstwa, instytucje) niezwykle istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności w naszym regionie.

W tym elitarnym gronie znaleźli się (w kolejności alfabetycznej):

  1. Pan Radosław Atlas – Właściciel, Atel Electronics
  2. Pan Piotr Dancewicz – Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
  3. Pan Krzysztof Krupa – Prezes, "PRO MEDIA" Sp. z o.o.
  4. Pani Janina Kuźmicka – Dyrektor, Urząd Statystyczny w Opolu
  5. Pan Przemysław Maliszkiewicz – Dyrektor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Opolu
  6. Pani Renata Mendel – Dyrektor, Bank Pekao SA I Oddział w Opolu
  7. Pan Paweł Mleczko – Dyrektor, PriceWaterhousCoopers Service Delivery Center Poland Sp. z o.o.
  8. Pani Magdalena Popławska – Dyrektor, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
  9. Pan Marian Siwon - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, Multiserwis
  10. Pan Roland Wrzeciono – Dyrektor, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

26 października odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Biznesu. Dziekan Wydziału pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Biznesu wręczył każdemu członkowi akt powołania. Następnie omówione zostały dotychczasowe i planowane do podjęcia inicjatywy na linii nauka-biznes. Pierwsze kroki raczkującej jeszcze Rady Biznesu zostały postawione, teraz czekamy na dojrzałe działania i efekty, które uatrakcyjnią ofertę WEiZ.

Materiały do pobrania: