POZYTYWNA OCENA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Z satysfakcją informujemy, że Kierunek Zarządzanie, prowadzony na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest to gwarancja wysokiej jakości kształcenia i potwierdzenie możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy oraz uzyskania poszukiwanych na rynku pracy umiejętności i kompetencji.

Kolegium dziekańskie Wydziału Ekonomii i Zarządzania dziękuje serdecznie Władzom Uczelni, pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz administracyjnym Wydziału i Uczelni, jak również Samorządowi Studenckiemu i wszystkim studentom WEiZ, zwłaszcza aktywnie zaangażowanym w proces akredytacyjny.