Ternopil Ivan Puluj National Technical University

W dniach 17-21.07.2017 r., dr inż. Brygida Klemens, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Ekonomii i Zarządzania wraz z dr Dianą Rokitą-Poskart, opiekunem studenckiego koła naukowego Maestros de la economia, uczestniczyły w spotkaniach zorganizowanych przez władze uczelni Ternopil Ivan Puluj National Technical University (http://tntu.edu.ua/?p=en/home)

Podczas tygodniowego pobytu zrealizowano szereg spotkań, m.in.: z rektorem uczelni prof. Petro Yasniy, prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. Tetianą Vitenko, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, prof. Halyną Tsikh, prodziekan ds. współpracy naukowej i międzynarodowej prof. Natalią Marynenko, pracownikami Wydziału oraz przedstawicielem Urzędu Miasta Tarnopol, Panem yuriy Deyneką.

Nawiązano współpracę, której efektem są uzgodnione szczegóły w zakresie możliwości realizowania przez studentów podwójnych dyplomów. Prowadzono rozmowy nt. organizacji konferencji naukowych, wymiany osobowej nauczycieli akademickich oraz możliwości prowadzenia wspólnych badań naukowych i projektów naukowo-dydaktycznych.

Podczas pobytu zaprezentowano również infrastrukturę uczelni oraz dobre praktyki w zakresie dydaktyki i nauki.

On July 17-21, 2017 dr inż. Brygida Klemens, Vice-Dean of the Faculty of Economics and Management Opole University of Technology and dr Diana Rokita-Poskart, tutor of the Student Scientific Club "Maestros de la economia" attended the meetings organized by Ternopil University's Puluj National Technical University (http: // tntu.edu.ua/?p=en/home)

During one week stay in Ternopil a number of meetings took place: with Rector of Ternopil University's Puluj National Technical University prof. Petro Yasniy, Vice-Rector for International Cooperation prof. Tetiana Vitenko, Dean of the Faculty of Economics and Management prof. Halyna Tsikh, Vice-dean for Scientific and International Cooperation prof. Natalia Marynenko, with the staff of the Faculty and with the representative of the Ternopil City Council Yuriy Deyneka.

During the visit the Opole University of Technology representatives’ in Ternopil there were established cooperation between the partner institutions involving double degree programs, the organizing scientific conferences, the exchange of academic teachers and the possibility of conducting joint scientific research and teaching and research projects. During the stay there were also presented the infrastructure of the University and good practices in the field of didactics and science.