W dniach 5-6 czerwca br. Wydział Ekonomii i Zarządzania stał się gospodarzem spotkania ponad 40 dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych (WEZUT).

Inicjatywa organizacji Forum Dziekanów WEZUT została zapoczątkowana w 2016 roku przez Pana prof. Ryszarda Grądzkiego, Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Od tego czasu kontynuowana jest tradycja spotkań, które są doskonałą okazją do nawiązywania i zacieśnienia kontaktów, wymiany doświadczeń oraz inicjowania wspólnych przedsięwzięć.

W programie spotkania znalazł się czas na merytoryczną dyskusję m.in. na tematy:

  • Relacje między szkołami wyższymi. Konkurencja czy współdziałanie?
  • Student: klient czy wychowanek u boku mistrza?
  • Procedury finansowania i rozliczania badań naukowych w Polsce.


III Forum Dziekanów przechodzi do historii, ale na pewno pozostawi po sobie wiele ciepłych wspomnień. 45 uczestników, 18 reprezentowanych ośrodków naukowych z całej Polski (Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Rzeszowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Akademia Morska w Gdyni, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Sztuki Wojennej i oczywiście gospodarz Politechnika Opolska), dyskusje panelowe, konsultacje z ekspertem ds. ewaluacji instytucjonalnej jednostek naukowych, pobyt w hotelu Bajka w Grodźcu, czas integracji przy ognisku, spotkanie w CeNaBiz, zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki, naleśniki w Grabówce, a przede wszystkim merytoryczne dyskusje nt. miejsca i roli działalności naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk ekonomicznych w uczelniach technicznych.

W trakcie spotkania oraz po zakończeniu Forum w stronę organizatorów skierowano wiele ciepłych słów, które potwierdzają, że jednak współpraca a nie konkurencja jest najważniejsza w budowaniu polskiej nauki. Kolejne posiedzenie Forum WEZUT odbędzie się we wrześniu w Częstochowie.