BPR 6280 1W sobotę 8 kwietnia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, w budynku CeNaBiz, miało miejsce uroczyste rozdanie dyplomów. Wydarzenie było okazją do spotkania z absolwentami, którzy w roku 2016 zdali egzamin dyplomowy. Tak na marginesie, na WEiZ wypromowano 326 absolwentów kierunków ekonomia, zarządzanie i administracja, a 27 studentów zakończyło studia z wyróżnieniem.

W części oficjalnej uroczystości nie mogło zabraknąć wykładu absolutoryjnego, który został przedstawiony przez Pana Tomasza Zimę (absolwenta kierunku ekonomia I stopnia), a przygotowany w oparciu o pracę dyplomową pt. „Porównawcza analiza finansowa spółek na polskim rynku regulowanym”, którą Pan Tomasz obronił z wyróżnieniem, a przygotował pod kierunkiem Pani promotor dr Diany Rokity-Poskart.

Dziekani postanowili wyróżnić tych absolwentów, którzy w toku studiów nie stronili od aktywności w samorządzie studenckim, kołach naukowych czy działaniach promocyjnych na rzecz Wydziału. Listy gratulacyjne otrzymało kilkunastu studentów których nazwiska warto wymienić: Magda Adamczyk, Marta Arabczuk, Patrycja Budrewicz, Magdalena Kampa, Krzysztof Karczmarzyk, Beata Niepala, Mateusz Nowak, Paweł Olender, Monika Trelińska, Kamilia Urbaniak, Ilona Winiarczyk, Marlena Wocka.

Po raz pierwszy przyznano również tytuł „Najlepszy Absolwent WEiZ”. W kategorii studia I stopnia tytuł otrzymała absolwentka ekonomii – Pani Marta Arabczuk (aktywna członkini Koła Naukowego Maestros de la Economia, strażaczka ochotnicza i wspaniała wolontariuszka). W kategorii studia II stopnia tytuł otrzymała również absolwentka ekonomii – Pani Monika Trelińska (członkini kół naukowych Arafin oraz Maestros de la Economia, aktywna działaczka AZS oraz osoba zaangażowana w promocję Wydziału). Idea konkursu spotkała się z pozytywną reakcją otoczenia biznesowego. Firma PriceWaterhousCoopers włączyła się w inicjatywę i ufundowała zwyciężczyniom nagrody rzeczowe.

W uroczystości rozdania dyplomów wzięło udział ponad 150 osób. Prawie 80 absolwentów, w większości w odświętnych togach i biretach, ich najbliżsi, zaproszeni goście, pracownicy WEiZ oraz przedstawicie Uczelni w osobach Pani prof. Krystyny Macek-Kamińskiej – prorektora ds. dydaktyki, prof. Tomasza Boczara – dziekana WEAiI, Pana prof. Waldemara Skomudka – dziekana WIPiL, Pana prof. Zbigniewa Borysiuka – dziekana WWFiF oraz Pana dr inż. Arkadiusza Mordaka – prodziekana ds. współpracy i rozwoju WBiA, Pana prof. Yansong Liang – chińskiego dyrektora Instytutu Konfucjusza, Pani mgr inż. Zofii Wieszczeczyńskiej-Anlauf – dyrektora COS, Pani mgr Elżbiety Harazińskiej – kierownika Działu Kształcenia.

Atrakcją kulturalną uroczystości był mini koncert zespołu el12 Opole Politechnic Band pod przewodnictwem Maestro Przemysława Ślusarczyka. W rytmie, nie tylko polskiej muzyki rozrywkowej udało się pobujać i potupać nóżką. Kiedy zrobiło się sentymentalnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia, koniecznie z „fruwającymi” biretami, ale także na wydziałowej ściance, która cieszyła się sporym powodzeniem. Na zakończenie była okazja wypić kawę oraz poczęstować się pysznym ciastem, które dla uczestników uroczystości przygotowali studenci z kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.

Przed nami niespełna 3 miesiące zajęć dydaktycznych, sesja i obrony prac dyplomowych, a potem kolejna uroczystość rozdania dyplomów – w oczekiwaniu pozostają wspomnienia, również te uchwycone w kadrze aparatu fotograficznego. Zapraszam na fotorelację.

dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zapraszamy do galerii