46 14 4 coverNa łamach ostatniego numeru Barometru Regionalnego, kwartalnika wydawanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji z Zamościa, można znaleźć opracowania aż 9 pracowników naszego Wydziału. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. Publikacja w tym czasopiśmie jest niezwykle cenna, gdyż daje autorom 14 pkt. (część B wykazu czasopism naukowych)

Zapraszamy do lektury.
http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/46_14_4_2016.html